Příznivci Rusínského festivalu zveme vás na 6. ročník, který se uskuteční ve dnech 21. – 27. 5. 2018 ve městě Svídníku. Festival kultury nabízí zajímavý program pro každého návštěvníka. V průběhu tohoto týdne budou probíhat ve městě i další akce, které vyvrcholí víkendovým programem na amfiteátru. Po zaplacení poplatku za vstup na festival obdrží každý účastník náramek, kterým se bude prokazovat při vstupu na jednotlivé části programu festivalu. V areálu budou připravené stánky s jídlem i s občerstvením. Více informací se dočtete, pokud si otevřete webové stránky: http://www.rusinskyfestival.sk/