Město Chrudim připravuje zásadní rozšíření areálu u trati.

Chrudim – „Kam můžu složit mikrovlnku?“ ptal se v areálu chrudimského sběrného dvora u železniční trati jeden z řidičů, když za horou plastů u příjezdu předkládal ke kontrole občanský průkaz. „Mám tu nějaká ředidla,“ hlásil druhý právě ve chvíli, kdy z dalšího auta vystupovala žena s kusem starého koberce.
Pracovníci Technických služeb jim vše rychle vysvětlili a když bylo třeba, pomohli. Na nudu tu nebyl čas.
Vedení města Chrudim si uvědomuje, že kapacita sběrného dvora v ulici Obce Ležáků přestává dostačovat.
„Podíl vytříděných odpadů se stále navyšuje. Město Chrudim a jeho Technické služby proto připravily projekt na rekonstrukci a zejména rozšíření sběrného dvora,“ uvedl mluvčí radnice Aleš Prokopec.

AŽ DVA TISÍCE TUN

Roční kapacita sběrného dvora teď činí takřka 540 tun tzv. povinných složek odpadu zahrnujícího papír, sklo, plasty, kovy, nebezpečné odpady a biologicky rozložitelné odpady. Za rok, po rekonstrukci by měl být sběrný dvůr schopen zpracovat dalších 750 tun těchto povinných složek. Celková kapacita sběrného dvora spolu s dalšími složkami však bude až dva tisíce tun.
„Primárně je cílem zlepšení služeb pro obyvatele města, zvýšení komfortu nakládání s odpady a omezení vzniku černých skládek,“ říká k rekonstrukci starosta Petr Řezníček.
„Nesmíme ale také zapomínat na Plán odpadového hospodářství ČR, na který navazuje plán kraje a města. Ty míří k podstatnému navýšení podílu znovu využitelného komunálního odpadu.
Bez navýšení kapacity sběrného dvora by to nešlo,“ dodává.

STAVBY I DEMOLICE

Plocha sběrného dvora po rekonstrukci bude mít díky rozšíření o dva sousedící pozemky rozlohu téměř 2600 metrů čtverečních.
„Projekt počítá s výstavbou nových objektů a ploch a dalšími stavebními úpravami stávajících objektů. Dojde k demolici garáží, plechové boudy a unimobuněk a k rozšíření asfaltové plochy dál podél trati za patrové garáže. Přibude také nová administrativní budova a přístřešek pro kontejnerová stání,“ přibližuje plány místostarosta Jan Čechlovský.
Pořízeny budou i různé nádoby a zařízení na ukládání odpadů, válcový drtič objemného odpadu, vysokozdvižný vozík a záchytná vana na nebezpečný odpad. Nebezpečné složky budou ukládány do speciálních certifikovaných kontejnerů a nádob.

DÍLO ZA 15 MILIONŮ

Díky rekonstrukci bude zajištěno následné využití pro 76 procent přijatých odpadů, podíl zpracovaného komunálního odpadu pak bude více než 90 procent. „Zpracování směsných komunálních odpadů bylo nutné řešit, od roku 2024 totiž skládkování v podstatě nebude možné. Byla potřeba začít hledat alternativy a zároveň snižovat produkci odpadů. Rozšíření sběrného dvora tomu napomůže,“ řekl místostarosta Roman Málek, který se zabýval přípravou koncepce odpadového hospodářství v kraji.
Projekt se ucházel o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, té bylo vyhověno. Celkové náklady na rekonstrukci sběrného dvora činí 15,3 milionu korun, z toho dotace pokryje 85 procent způsobilých nákladů, tedy 10 763 000 korun. Zbytek bude město financovat ze svých zdrojů.
Nyní se připravuje výběrové řízení na zhotovitele, zahájení stavebních prací je předběžně stanoveno na červen 2018.

Foto popis| CHRUDIMÁK ukládá odpad. Vpravo část plastového odpadu přivezeného do dvora během pouhých dvou dnů.
Foto autor| Foto: Deník/Marek Nečina

Region| Východní Čechy
Publikováno| Chrudimský deník; Chrudimsko; 03
Publikováno| Pardubický deník; Pardubicko; 03
ID| d86661fd-2384-482b-93f6-81973c6e145c

Chrudimský deník | 10.8.2017 | Rubrika: Chrudimsko | Strana: 3 | autor: (ap, man) | Téma: Městský úřad Chrudim