Mezi Chrudimí a Slatiňany se má jezdit nejvýše 70 kilometrů v hodině.

Chrudim – Na silnici I/37 v úseku propojujícím města Chrudim a Slatiňany vyhaslo v posledních deseti letech pět lidských životů. Podle některých zbytečně. „Už by se s tím mělo něco dělat,“ říká už léta například Věra Doležalová, která bydlí nedaleko zmíněné silnice.
Ředitelství silnic a dálnic nedávno přišlo s projektem na zklidnění této komunikace. Projekt počítá třeba s úpravami křižovatky se Sečskou ulicí v blízkosti železničního přejezdu, ale také s delším chodníkem, silničními ostrůvky nebo s nově navrženými osvětlenými přechody pro chodce v trase hlavní silnice. Součástí uceleného dopravního řešení má být rovněž omezení maximální rychlosti vozidel v celém úseku na 70 kilometrů v hodině.
Potíž je ale v tom, že Ředitelství silnic a dálnic nebude při několikamilionové silnici jediným stavebníkem. Dalšími budou v rámci společného projektu také města Chrudim a Slatiňany. Vedení obou měst si ale stěžuje, že se k nim podrobnější informace dostávají příliš pozdě.

OPOŽDĚNÉ INFORMACE

„Nad projektem jsme se společně sešli minulý týden a teprve tehdy jsme se dozvěděli, jaké všechny majetkoprávní záležitosti budeme muset projednat s vlastníky okolních pozemků nebo i se Správou železniční dopravní cesty, abychom vůbec mohli stavět. Navrhované pozemkové převody, věcná břemena nebo finanční náhrady přitom budou muset být nejprve projednány v zastupitelstvu, což půjde reálně nejdříve v březnu,“ uvedl chrudimský starosta Petr Řezníček.
„Myslím, že projektant měl dodat takovou dokumentaci, která bude připravená k realizaci. A ne takovou, v níž bude řada věcí, jež bude muset stavebník teprve řešit,“ poznamenal starosta. Problematické je podle něj i to, že dosud není známo, kolika penězi se bude na úpravách podílet právě město. „Chodníky, lampy veřejného osvětlení, různé úpravy, věcná břemena, odkupy pozemků, to už se v součtu můžeme bavit až o milionech korun, přičemž letošní rozpočet s těmito výdaji nepočítá. Nehledě na to, že třeba nasvícení silničních ostrůvků a přechodů se promítne do režijních výdajů také ve všech následujících letech,“ dodal Řezníček.
Podobně se na věc dívají i v sousedních Slatiňanech.
„Když to mám shrnout, tak čtvrteční schůzka přinesla více otázek, než nám dala odpovědí,“ konstatoval tajemník tamějšího městského úřadu Josef Prokš.

UTRPÍ PLYNULOST?

V Chrudimi ovšem nevládne jednota ani v názoru na podobu navržených opatření. „Rozbitím dopravy dalšími ostrůvky a přechody se silnice jen znepřehlední a provoz ztratí na plynulosti. Například místem za železničním přejezdem přechází Sečskou ulici v době od půl sedmé do devíti hodin v průměru osm chodců. Nemyslím, že tam musí být kvůli takto minimálnímu provozu osvětlený ostrůvek s přechodem,“ řekl místostarosta Roman Málek.
„Nelíbí se mi ani zamýšlené omezení rychlosti na hlavní silnici na 70 kilometrů v hodině. Normální řidiče to bude zbytečně brzdit a na ty nezodpovědné to platit nebude,“ podotkl Málek.
Místostarosta Jaroslav Trávníček je ale jiného názoru. „Myslím, že ta silnice si i v kombinaci s uvedenými technickými prvky sedmdesátku zaslouží,“ dodal Jaroslav Trávníček.

Foto popis|

Chrudimský deník | 23.1.2018 | Rubrika: Chrudimsko a okolí | Strana: 3 | autor: MAREK NEČINA | Téma: Městský úřad Chrudim