V Chrudimi začalo personální zemětřesení v městských společnostech. Technické služby mají místo pěti jednatelů jen tři.
Chrudim – Chrudimští radní v pondělí odhlasovali řadu personálních změn ve vedení městských společností.
Na následné tiskové konferenci také potvrdili výměnu v dozorčí radě Elektráren Opatovice. V té skončil bývalý starosta Petr Řezníček a jeho místo zaujal současný starosta František Pilný.
„Obsazení dozorčí rady v elektrárně je na rozhodnutí vlastníka. Ten drží strategii obsazovat do dozorčí rady primátory a starosty největších měst z oblasti,“ vysvětlil František Pilný.
Rozhodování o složení řídících a dozorčích orgánů městských společností je ale výhradně v kompetenci chrudimských radních. V Technických službách Chrudim přistoupili k obměnám jak na pozici jednatelů, tak i členů dozorčí rady. Z pozic jednatelů byli odvoláni Roman Málek, Ivan Pištora a Petr Kopecký, zatímco novým jednatelem se stal Jozef Lörincz. „Jednateli dále zůstávají Zdeněk Kolář a Tomáš Vápeník, takže nyní má společnost celkem tři jednatele namísto dosavadních pěti. Z původní pětice členů dozorčí rady zůstal jediný,“ upřesnil chrudimský starosta.
Pět jednatelů bylo podle starosty zbytečně mnoho. „U městských sportovišť s obratem 40 milionů korun máme jen jednoho jednatele, přičemž v technických službách mluvíme o srovnatelných 50 milionech korun,“ vysvětlil starosta. Ten nastínil i svoji představu, podle níž by se technické služby měly ještě více nabízet okolním městům a obcím.
DALŠÍ ROŠÁDY PŘIJDOU

Obměnu ve společnosti Městské lesy Chrudim plánuje radnice provést do zhruba dvou týdnů. Na pozici jednatele má přitom zůstat ředitel společnosti Zdeněk Odvárka, se změnami se počítá v obsazení dozorčí rady. „To samé plánujeme u sportovišť, ale tam se změny uskuteční až po schůzi zastupitelstva,“ doplnil starosta.
Opozičního zastupitele Romana Málka ztráta jeho jednatelské pozice v technických službách mrzí. „Je škoda, že došlo k takové redukci. Víc hlav by přinášelo víc nápadů. Drazí jsme určitě nebyli, protože naše odměna 2040 korun čistého měsíčně nepředstavuje v rozpočtu firmy velký průšvih. Náměty pro odpadové hospodářství by bylo dobré sbírat co nejvíce způsoby a chci připomenout, že já se projekty v oblasti odpadového hospodářství zabývám už dlouho a intenzivně,“ řekl odvolaný jednatel. Roman Málek je přesvědčený, že některým členům dnešní koalice leží v žaludku proto, že nehoří nadšením pro každý nově představený nápad. „Zmíním třeba třídící Re-use centrum ve sběrném dvoře, pro které nemáme dostatečné kapacity. Zdůrazňuji, že mi ekologie leží hodně na srdci, ale zároveň přemýšlím také nad ekonomickými dopady zamýšlených změn. Takže bych si přál, aby byla zachována cena za svoz odpadů a aby nedošlo kvůli nesmyslným projektům k jejímu navýšení. Tady mám na mysli třeba i úmysl zbudovat nákladné třídicí zařízení v průmyslové zóně. Nebo Piráty prosazovaný zákaz používání chemického přípravku Roundup, jehož nahrazení by znamenalo dodatečný výdaj dvou milionů korun,“ uvedl Roman Málek.

TISK , Datum: 02.05.2019 , Zdroj: Chrudimský deník , Strana: 2 , Autor: MAREK NEČINA , Vytištěno: 2 970 , Rubrika: CHRUDIMSKO / Pardubický kraj , Země: Česko