staz_francie_smo_cr_089web.jpgFrancie – ve dnech 20. až 22. března 2018 se zúčastnil s dalšími třinácti zástupci mikroregionů a odborným týmem místopředseda Mikroregionu Chrudimska Roman Málek odborné stáže ve Francii. Tu pořádal Svaz měst a obcí ČR a nosným tématem byla meziobecní spolupráce.

V rámci cesty se účastníci seznámili s činností departementní rady, bylo jim představeno fungování samospráv a regionální politiky či představení podpory meziobecní spolupráce ze strany departementní rady. Účastníci se seznámili a více jak dvě hodiny hovořili ve firmě SMICTOM d'Alsace Centrale (společný podnik pro sběr a třídění komunálního odpadu) o problematice fungování odpadového hospodářství a spolupráci při sběru odpadů.

Třetí den patřil jednání se zástupci Conseil régional d'Alsace (Regionální rada Alsaska) a návštěvě společenství obcí Erstein (Communauté de communes du Canton D’Erstein) spojené s představením činnosti společenství obcí Erstain. Zde byla velká diskuse zejména o spojování malých obcí.

Poslední den se všichni přesunuli do obce Breitenbach Bas-Rhin, kde se setkali se zástupci radnice v Breitenbach a byly jim představeny projektové záměry. V závěru proběhla návštěva komunitního centra Espace Nature a regionálního malého pivovaru v bývalé hasičské zbrojnici. Stáž byla hrazena z prostředků EU z ESF v rámci OP Zaměstnanost.

 

 

Společné foto účastníků stáže (foto: archiv Mikroregionu Severo-Lanškrounsko)

 

Setkání s departementní radou  (foto: archiv Mikroregionu Severo-Lanškrounsko)

 

Areál technických služeb (foto leteckého záběru) 

 

Seznámení se s provoztem a třídící linkou

 

Setkání se starostou a diskuse o zapojení obce Eirstein 

Komunální technika v akci

Popelnice s vyvýšeným dnem o kapacitě 80 litrů

 

Radnice v obci s Breitenbach, kde nás hostil starosta, který byl i průvodcem po naší cestě ve Francii.

Z bývalé hasičárny vznikl minipivovar. 

Komunitní centrum, kde se scházejí obyvatelé. Jeho realizace stále 1,2 mil. EUR a dotace činila 90.000 eur.

Informace ke stáži před jejím konáním ve zpravodaji mikroregionu Třicítka