_MG_8964.jpg Chrudim - v neděli 8. dubna 2018 proběhlo slavnostní svěcení oltáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie za účasti královéhradeckého biskupa Jana Vokála. Autorem je chrudimský architekt Lukáš Pavlík. Slavnostního svěcení se zúčastnil za město Chrudim starosta Petr Řezníček a zástupce starosty Roman Málek.

 

Nový liturgický prostor má tři základní kameny - oltář, ambon a sedes. Při pohledu shora se stává dominantou rovnoramenného trojúhelníku těchto tří prvků (rozmístěných na kamenné podlaze a respektujících podzemní kryptu) pevný oltář jako gradační prvek podporující význam hlavního oltáře se Svatým Salvátorem. Návaznost na historické prostředí spočívá v principu vylehčení hmoty , v hledání , jak odlehčit materiál. To je charakteristické pro gotické sakrální stavby. A tak vznikl oltář jako světelný objekt, jehož čelní plocha je projasněna rozptýleným světlem. Objekt, který v plném jasu umocňuje vznešenost místa a v potemnělém kostele dotváří jeho intimní atmosféru. Objekt, jehož záře směřuje ke Svatému Salvátoru. Více se dozvíte ve zpravodaji farnosti.

 

Foto: Roman Albrecht / Člověk a víra

 

 RAL6390