css_praha_2019.jpgPraha – Malá scéna Kongresového centra Praha hostila 14. května 2019 setkání odborníků a zástupců Center společných služeb. Došlo ke zhodnocení poskytovaných služeb, úspory v obcích, ale také řeč byla o problematice lokální ekonomiky a přístupu svazků. Řeč byla i o informování o postupu příprav legislativního návrhu k systémovému zakotvení dobrovolných svazků obcí do právního řádu. Meziobecní spolupráce byla předmětem jednání vlády a předsednictva SMO ČR, v návaznosti na jednání bude SMO ČR iniciovat setkání s některými ministerstvy (MF, MMR, MV) za účelem debat nad možnostmi systémového financování DSO.