opatovice1.jpgOpatovice – zástupci Mikroregionu Chrudimska se vydali 16. května 2019 do Elektráren Opatovice, kde se seznámili se současným provozem elektrárny a diskutovali o záměru vybudování zařízení na energetické využití komunálních odpadů.

Všichni účastníci setkání se shodli, že je třeba přemýšlet a připravovat strategii nakládání s odpady pro období, kdy bude omezeno skládkování směsného komunálního odpadu. Současná legislativa, respektive plány odpadového hospodářství jednotlivých krajů, jasně a závazně definují hierarchii nakládání s odpady od předcházení jejich vzniku na jedné straně, až po uložení nevyužitelných zbytků na straně druhé.

Došlo k prezentaci řešení v podobě záměru výstavby zařízení, jehož kapacita by odpovídala potřebám regionu Hradubice a výkon by částečně nahradil tepelný výkon 2 uhelných bloků, které budou v příštím období odstaveny. Tato vize je v současné době na počátku. Akci usporádalo Centrum servisních služeb Mikroregionu Chrudimska.

exkurse opatovice 16

 

 

exkurse opatovice 16

 

exkurse opatovice 16