hranickochrudimsko1.jpgChrudim - více jak třicet starostů a zastupitelů z Mikroregionu Hranicka v sobotu navštívila Mikroregion Chrudimsko, aby se seznámila s činností zdejšího mikroregionu a prohlédla si Rekreační lesy Podhůra včetně Báry a slatiňanské Švýcárny. Starostové takto putovali na Pardubicku a všichni přijeli na kole. "O Báře a její historii jsem povídal téměř hodinu a to včetně historie její výstavby a znovustavby," přiblížil Roman Málek z Mikroregionu Chrudimska, který její počátky pamatuje a to včetně tvorby koncepce lesů. "Skoro před patnácti lety mikroregion nechal zpracovat studii stezek, následně předal městu Chrudim, které je finančně silnější a zvládlo financování stavby. Dnes je dílo velmi zdařilé a stále se rozvíjí," doplnil. Starosta města Chrudim František Pilný zase seznámil účastníky s plány do budoucna. V současné době totiž je věž v polovině své životnosti a projde částečnou opravou. Současně se bude hledat řešení, co s lanovým parkem. Zda-li bude a do jaké podoby modernizován či bude ukončena jeho činnost. Současně seznámil, že v současné době probíhají jednání s Pardubickým krajem ohledně dopravního napojení. To ale bude zřejmě možné až po roce 2020. Účastníci se následně přesunuli ke Kočičímu hrádku a na Švýcárnu.

hranickochrudimsko2

 

hranickochrudimsko2