valna_hromada.jpgChrudim - ve čtvtek 13. června 2019 proběhla valná hromada Mikroregionu Chrudimska a setkání k projektu Center společných služeb. 

Program jednání:

1. Zahájení, seznámení s programem
2. Hospodaření svazku
3. Projednání závěrečného účtu za rok 2018 a zprávy z přezkumu hospodaření za rok 2018
4. Projednání zprávy o majetku za rok 2018 a zprávy o činnosti výboru a revizní komise
5. Informace k dotaci z POV pro rok 2019, schválení smlouvy, rozdělení dotace mezi žadatele
6. Rozpočtové opatření č. 1/2019
7. Informace o akci „Sportovní hry mateřských škol“
8. Diskuse, ostatní

Po Valné hromadě proběhlo setkání starostů Mikroregionu Chrudimska v rámci realizovaného projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ – Centra společných služeb.

 

valnahromada2019mikro