zm6hodin.jpgChrudim – v pondělí 17. února 2020 jednalo Zastupitelstvo města Chrudim témě šest hodin. Na jednání vystoupil i několikrát bývalý trojnásobný místostarosta Roman Málek z Koalice pro Chrudim. Sám se zabýval níže uvedenými body, ke kterým vystupoval.

* * * * * * * * * * * * * * * 

Vedení města si zvýšilo během roku už třikrát odměny
Nová radniční koalice složená z ANO 2011, Pirátů, Chrudimáků (TOP 09 a Svobodných) a ČSSD si nechala zvýšit během roku už potřetí odměny, přestože zejména neuvolnění místostarostové za Piráty na radnici příliš nejsou.
Aleš Nunvář v lednu pro město dělal 130 hodin, jeho kolega Pavel Štěpánek jen 89 hodin. Za jejich odměnu pro každého padne 34.247 Kč a po navýšení dokonce 37.672 Kč. Místostarosta Pavel Štepánek ke své funkci vykonává ještě celostátního volebního manažera Pirátů a proslul tím, že jako lídr strany byl v insolvenci a stále ještě je.

 
Když byli v minulosti jako neuvolnění místostarostové, první roky měl každý 21.000 Kč a psal se rok 2015. Dnes opoziční politik Roman Málek by neměl problém s touto částkou, ale kdyby byla vidět za místostarosty nějaká práce. Na minulém zastupitelstvu dokonce navrhoval, aby zveřejnili výkazy práce a také informaci, kdy je možné je zastihnout na úřadě. Přestože usnesení neprošlo, Piráti si vzali tento materiál za své a rozhodli se zveřejňovat alespoň body, kterým se věnovali a sdělit počty hodin.

 * * * * * * * * * * * * * * * 

Město založilo přes odpor opozice novou firmu
Téměř po vzoru Čapího hnízda starosta města František Pilný (ANO 2011) se rozhodl založit Sociální podnik města Chrudim s.r.o., který by se měl údajně starat o zeleň ve městě a drobné práce. Jeho management (jednatelé, dozorčí rada) je ale stejný s jinou městkou firmou, která se stará o stejné služby. Otázka je toku finančních prostředků, protože firma má základní kapitál 20.000 Kč a vzniká obava, jak bude ekonomicky propojena s druhou městkou firmou. Na tyto skutečnosti starosta nepříliš odpověděl a odkázal, že je to věcí managementu firmy.

* * * * * * * * * * * * * * * 

Koncepce bydlení počítá se zvýšením nájmu o 50 procent, za její tvorbu dalo město 87 tisíc. A obsahuje v podstatě šest stran.
Koncepci bydlení, které si město nechalo vypracovat podle registru smluv za 87.300 Kč má 18 stránek. Z toho „kreativní část“ tvoří v podstatě šest stran, zbytek je obdobný jako koncepce Agentury pro sociální začleňování. Sama půlka vedení uznala, že koncepce nesplňuje očekávání. Ale téměř devadesát tisíc za pár obecných stránek uhradila. To, že koncepce je o ničem, ještě na jednání v podstatě potvrdil místostarosta odpovědný za správu majetku, tak samotný starosta. Koncepce v podstatě je obecná, použitelná pro jakékoliv města, bez konkrétních kroků, finanční stránky či dopadu. Ve svém obsahu ovšem říká, že město má zvýšit nájem o padesát procent.

* * * * * * * * * * * * * * * 

Revolvingový úvěr za 50 milionů bez výběrového řízení
Na otřes přišel v minulém zastupitelstvu schválený revolvingový úvěr na částku okolo 50 milionů korun, kdy město v podstatě bez výběrového řízení vybralo vítěznou banku. Následně ale dodatečně byla doptána napřímo jiná banka. Město uzavřelo poměrně nevýhodnou smlouvu, neboť stejný produkt nabízí jiná banka řádově levněji. Město Chrudim může přijít až o stovky tisíc korun.

* * * * * * * * * * * * * * * 

Hotel Bohemia stojí, vedení města s majitelem nejedná
Roman Málek, který by byl rád, aby hotel začal fungovat, neuspěl s předloženým materiálem. Vedení města sice stav taky trápí, ale téměř nekoná. Sám starosta se přiznal, že za celý rok volal jednou majiteli, ale ten mu telefon nezvedl. Městem byla pověřena externí paní právnička za značný obnos, která má hotel, resp. parkování před hotelem vyřešit. Nečinnost oddaluje samotné dokončení stavby i s ohledem na končící stavební povolení.

* * * * * * * * * * * * * * * 

Materiály do Rady města nebudou zatím přístupné
Otevřenost radnice, to bylo jedno z hesel nové koalice. V případě materiálů do Rady města se tak nekoná. V loňském roce, kdy byl vznesen požadavek přístupu do materiálů Rady města, nebylo vyhověno s tím, že na podzim roku 2019 bude nový systém. Na dotaz v únoru starosta odpověděl, že systém není, je ve vizi a že materiály nebudou prozatím zpřístupněny, pokud si o jednotlivý materiál nepožádají zastupitelé.

* * * * * * * * * * * * * * * 

Dotace elektronicky
Roman Málek, který je autorem myšlenky podávat elektronicky dotace, připravil softwarovou strukturu programu e a vznikl i speciální portál na městě, přišel s další inovací. Přestože je možné dotaci podat v elektronickém prostředí, po finalizaci žádosti podle pravidel chce úřad papírovou verzi. Roman Málek proto navrhl, aby radní upravili pravidla a bylo možné poslat žádost s elektronickým podpisem či datovou schránkou. Starosta přislíbil, že tím pověří komisi pro digitalizaci města.

* * * * * * * * * * * * * * * 

RE-USE centrum by se mohlo rozšířit o sběr elektro, které se může vrátit potřebný
Roman Málek přišel po vzoru Brna s podnětem, že by bylo možné odkládat ve městě starý funkční elektroodpad, který by mohl být nadále použit. Inspiraci nalezl v Brně, kde se právě tento model rozjíždí. V praxi by to fungovalo tak, že někdo přiveze lednici, pračku, konvici, bude odborně zkontrolován stav s ohledem na bezpečnost a například rodina v nouzi bude moci získat zdarma či za malý poplatek věc k užívání. V současné době je jen možné v rámci RE-USE centra dát drobné věci – hrníčky, talíře apod.

* * * * * * * * * * * * * * * 

O radary v obcích není příliš zájem
S ohledem na časté dotazy měření rychlosti a velkorysé nabídky města se reakce setkala pouze u Zaječic, Hrochova Týnce a Heřmanově Městce. Podle Romana Málka to byl velmi zvláštní krok, kdy radnice přemýšlela, jak získat peníze. Podle informací, které kolují, město by založilo zřejmě subjekt, kam by peníze převedlo a rozdělovalo je obcím na bezpečností opatření. Sám Málek nesouhlasil mnohokrát s radary ve městě, ale třeba i snížením rychlosti na výpadovce na Slatiňany. Podle něj stojí i částečně za snahou provozovat radary nikoliv bezpečnost, ale finanční stránka.