zm6hodin.jpgChrudim – starosta města František Pilný (ANO 2011) nereflektuje právní výklad ministerstva vnitra, na žádosti opozice nereaguje, a i v současné situaci chce pořádat zastupitelstvo města bez navrhovaných změn.


Z programu zastupitelstva je přitom jen jeden bod z 18 v souladu se zákony, ostatní jsou za hranicí. Některé body jdou podle opozice navíc proti zájmům města. Je to záměr?


Zástupci chrudimských opozičních stran SNK-ED, ODS a Koalice pro Chrudim požádali začátkem tohoto týdne starostu města Františka Pilného (ANO) o společné krátké jednání, jehož cílem měla být dohoda o průběhu jednání zastupitelstva města, které má proběhnout v pondělí 23. března 2020.


"Jsme si vědomi velmi složité epidemiologické situace v České republice i nutných opatření, které musí organizovat samotné město i ORP Chrudim. Chtěli jsme po dohodě s kolegy z opozičních stran přispět k hladkému průběhu jednání zastupitelstva a projednat se starostou, které věci jsou skutečně neodkladné k projednání a jak bychom mohli být v současné situaci konstruktivně nápomocni," říká Petr Řezníček (SNK-ED).
Starosta však na tuto žádost vůbec nereagoval.


"Rozumíme tomu, že v současné době řeší starosta řadu jiných důležitých problémů souvisejících s aktuální situací. Současně však vidíme, že aniž by starosta předtím vůbec komunikoval se svými zastupiteli, prostřednictvím svých internetových novin a webu města včera oznámil veřejnosti, že zasedání zastupitelstva se uskuteční řádným způsobem s jedinou výjimkou. Veřejnost nebude mít na zastupitelstvo přístup," doplňuje Roman Málek (Koalice pro Chrudim).
Zástupci všech tři opozičních stran se shodují v tom, že chtěli spolu se svými zastupiteli přispět k hladkému, a především rychlému průběhu jednání zastupitelstva.


"Chtěli jsme na jednání panu starostovi sdělit výhrady k některým bodům a dohodnout se na rychlém projednání těch bodů, které jsou v souladu s vyhlášeným mimořádným stavem a nesnesou odkladu. Pokud chce v současné chvíli projednávat starosta celý program zastupitelstva, pak ale nemůže očekávat, že by bylo možné bez potřebné diskuse rychle odsouhlasit body, které doporučuje rada města navzdory zásadnímu nesouhlasu všech dotčených odborů městského úřadu nebo v nichž se chce město zavázat k investicím v řádech desítek milionů korun, aniž by k tomu bylo předloženo odpovídající zdůvodnění, navíc tyto body jsou jednoznačně v rozporu s výkladem ministerstva vnitra," uzavírá Jan Čechlovský (ODS).

Petr Řezníček, zástupce SNK ED Chrudim
Jan Čechlovský, zástupce ODS Chrudim
Roman Málek, zástupce Koalice pro Chrudim