Zastupitelstvo města

1. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim v pondělí dne 15. prosince 2014 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu, Pardubická 67, 2. poschodí. 

Ustavující  zasedání Zastupitelstva města Chrudim se uskuteční v pondělí 24. listopadu 2014 v 16:00 hodin ve velkém sále Muzea v Chrudimi

Program 

1. Zahájení 

2. Slib členů Zastupitelstva města Chrudim

3. Schválení programu

4. Stanovení počtu členů Rady města Chrudim, počtu místostarostů a určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni ve smyslu § 71 zákona o obcích

5. Schválení volebního řádu 

6. Volba starosty

7. Volba místostarostů

8. Volba

29. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim v pondělí dne 14. července 2014 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu, Pardubická 67, 2. poschodí

Program

 1. Pověření vrchního strážníka Městské policie Chrudim
 2. Návrh na odkup pozemků v k. ú. Vlčnov u Chrudimi
 3. Informace o činnosti Rady města Chrudim
 4. Všeobecná rozprava

se koná v pondělí 29. 9. 2014 v 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ na Pardubické ulici v zasedací místnosti Městského úřadu, Pardubická 67, 2. poschodí

 

Program

 

 1. Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2014
 2. Návrh rozpočtového opatření č. 12/2014 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2014
 3. Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
 4. Program prevence kriminality na rok 2014

28. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim v pondělí dne 23. června 2014 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu, Pardubická 67, 2. poschodí

 

Program

 1. Návrh „Smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem“
 2. Návrh rozpočtového opatření č. 6/2014 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2014
 3. Návrh rozpočtového opatření č.7/2014 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2014
 4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí krátkodobé finanční výpomoci