Zastupitelstvo města

22. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim v pondělí dne 11. listopadu 2013 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu, Pardubická 67, 2. poschodí

Program

1. Návrh na vypsání výběrového řízení formou jednacího řízení s uveřejněním na nadlimitní zakázku „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Chrudim"

2. Návrh rozpočtového opatření č. 14/2013 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2013

3

21. zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 30. září 2013 v 16.00 hod.zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

1. Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2013

2. Návrh rozpočtového opatření č. 12/2013 ke schválenému rozpočtu města

3. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Chrudim č. 2/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 5/2012, o místním poplatku

4. Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 1/2013, o vedení technické mapy obce

18. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim, které se uskuteční v pondělí 18. března 2013 v 16:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu, Pardubická 67, 2. poschodí.

Z jednání jsem se musel omluvit, neboť pro rok 2013 byly dodány termíny jednání ZM až po mém urgování (oproti běžným zvyklostem) a jsem v zahraničí. Přestože jsem žádal o změnu termínu, neboť někteří zastupitelé jsou v zahraničí a i s ohledem na vložený mimořádný termín ZM, nebylo vyhověno. Zdůvodnění starostou města bylo

19. řádné zasedání Zastupitelstva města Chrudim se  koná v pondělí dne 13. května 2013 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu, Pardubická 67, 2. poschodí

Program

1. Jednací řád Zastupitelstva města Chrudim

2. Návrh rozpočtového opatření č. 6/2013 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2013

3. Návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby I/37 Chrudim obchvat, úsek křiž. I/17 - Slatiňany

4. Návrh na nepeněžitý vklad nemovitostí do společnosti Sportovní areály

17. zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 11. února 2013 v 16.00 hod. v zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

1. Návrh na prodej nemovitostí v průmyslové zóně západ 

2. Námitka k zápisu a usnesení Zastupitelstva města Chrudim č. Z/91/2012 ze dne 17.12.2012

3. Všeobecná rozprava