radamestapodklady23. zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 29. 1. 2018 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

Bod Tisk Věc
1. Z-1239 Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 1/2018, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
2. Z-1240 Přísedící Okresního soudu v Chrudimi
3. Z-1241 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města, výborů Zastupitelstva města, komisí Rady města a zvláštních orgánů města
4. Z-1238 Žádost o změnu účelu u poskytnuté přímé dotace
5. Z-1237 Projektový záměr Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Chrudim
6. Z-1228 Návrh názvu ulice ve městě Chrudim
7. Z-1229 Poskytnutí provozní dotace společnosti Městské lesy Chrudim, s. r. o.
8. Z-1230 Prodej pozemků v Markovicích - odstoupení od stávající smlouvy
9. Z-1231 Převod nebytových prostor v ulici ČSA, Chrudim IV
10. Z-1232 Převod kontejnerového stání v Topolské ulici, Chrudim II
11. Z-1233 Převod vodohospodářských staveb ve vlastnictví města Chrudim
12. Z-1234 Souhlas s demolicí objektů města Chrudim
13. Z-1235 Převod plynovodní přípojky do vlastnictví města Chrudim
14. Z-1236 Prodloužení blokace pozemků v Průmyslové zóně Chrudim - západ
15. Z-1242 Informace o činnosti Rady města Chrudim
16. Z-1243 Všeobecná rozprava