mestochrudim.jpgV pondělí 5. listopadu 2018 v 16.00 hodin ve velkém sále Muzea v Chrudimi.

 

Program

1. Slib zastupitelů
2. Určení ověřovatelů, zapisovatelky, skrutátorky, schválení programu zasedání
3. Složení návrhové komise
4. Stanovení počtu členů Rady města Chrudim, počtu místostarostů a určení funkcí, pro které budou tito členové dlouhodobě uvolněni
5. Volební řád
6. Složení volební komise
7. Volba starosty
8. Volba místostarostů
9. Volba dalších členů Rady města Chrudim
10. Návrh odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města

(zdroj: www.chrudim.eu)