zastupko20183. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 25. 3. 2019 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

Bod Tisk Věc
1. Z-1385 Návrh rozpočtového opatření č. 2/2019 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2019
2. Z-1382 Obecně závazná vyhláška města Chrudim č. 3/2019, o městských zónách
3. Z-1383 Přidělení kulturních dotací na rok 2019
4. Z-1386 Přidělení sportovních dotací na rok 2019 - 1. kolo
5. Z-1393 Osobnost města Chrudim za rok 2018
6. Z-1384 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.
7. Z-1389 Poskytnutí investiční dotace společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o. na akci "Rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín IV. etapa"
8. Z-1390 Poskytnutí investiční dotace a darovací smlouva společnosti Sportovní areály města Chrudim, s.r.o. na akci "Krytý plavecký bazén - rozšíření sauny o wellness prvky - II. etapa"
9. Z-1391 Poskytnutí investiční dotace a darovací smlouva společnosti Sportovní areály města Chrudim, s.r.o., na akci "Výstavba Skateparku Chrudim"
10. Z-1392 Převody nemovitostí v k. ú. Chrudim a v k. ú. Přestavlky u Chrudimi
11. Z-1388 Osadní výbory místních částí - určení členů, volba předsedů
12. Z-1387 Informace o činnosti Rady města Chrudim
13. Z-1394 Všeobecná rozprava