zm5_2019.png

5. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 17. 6. 2019 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod Tisk Věc Předkládá
1. Z-1425 Návrh rozpočtového opatření č. 6/2019 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2019 Petr Lichtenberg, místostarosta
2. Z-1426 Střednědobý výhled města Chrudim 2019 - 2023 Petr Lichtenberg, místostarosta
3. Z-1427 Vydání změny č. 3 územního plánu Chrudim František Pilný, starosta
4. Z-1417 Žádost o peněžitý dar František Pilný, starosta
5. Z-1416 Účelová neinvestiční dotace na Festival Zlatá Pecka 2019 František Pilný, starosta
6. Z-1418 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na akci "Chrudimská Pernštejn desítka" a "Svatováclavské vinobraní" František Pilný, starosta
7. Z-1422 Potvrzení čestného občanství města Chrudim u Bohumila Laušmana František Pilný, starosta
8. Z-1423 Zpráva o činnosti, závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Královská věnná města za rok 2018 František Pilný, starosta
9. Z-1421 Změna Zřizovací listiny Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim Pavel Štěpánek, místostarosta
10. Z-1403 Přidělení dotací na podporu neziskového sektoru Pavel Štěpánek, místostarosta
11. Z-1419 Desatero problémů města Chrudim 2019 František Pilný, starosta
12. Z-1424 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace č. OIN/000010/2019/DOT na akci "Výstavba Skateparku Chrudim" Aleš Nunvář, místostarosta
13. Z-1428 Financování veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ U Stadionu 755, Chrudim“ Aleš Nunvář, místostarosta
14. Z-1429 Informace o činnosti Rady města Chrudim