zm9.pngZasedání Zastupitelstva města Chrudim se koná v pondělí 23. března 2020 od 16 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Pardubická 67, Chrudim. Z jednání jsem omluven, protože konání je  v rozporu s nařízením Ministerstva vnitra. Aktualizace: starota města uznal  nařízení a zastupitelstvo ZRUŠIL.

Program:

1. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2020 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2020
2. Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.
3. Závěrečné stanovisko k provedenému auditu udržitelného rozvoje 2019
4. Revitalizace barokního zámku v Medlešicích
5. Podnět na projednání pozemku p. č. 91/14 v k. ú. Topol
6. Přidělení kulturních dotací na rok 2020
7. Přidělení dotací z oblasti dotace ostatní nezařaditelné mezi sport a kulturu na rok 2020
8. Přidělení sportovních dotací na rok 2020 - 1. kolo
9. Přidělení dotace v rámci programu Podpora zachování a obnovy nemovitostí, které nejsou kulturními památkami v Městské památkové zóně Chrudim a podpora reklamního označení provozoven na území Městské památkové zóny Chrudim
10. Žádost o prominutí vrácení přímé dotace na rok 2019
11. Žádost o peněžitý dar
12. Osobnost města za rok 2019
13. Nabytí pozemků v k. ú. Chrudim - silnice III/3587H
14. Bezúplatný převod části teplovodního kanálu s přípojkou pro objekt čp. 1114/IV, ul. Tovární, Chrudim
15. Převody nemovitostí v k. ú. Topol
16. Převody nemovitostí v k. ú. Chrudim a v k. ú. Medlešice
17. Záměr směny nemovitostí v ul. V Blehovsku
18. Informace o činnosti RM
19. Všeobecná rozprava