zm07122020.jpg13. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 7. 12. 2020 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1617

Návrh rozpočtového opatření č. 18/2020 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2020

2.

Z-1635

Snížení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města

3.

Z-1623

Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2021

4.

Z-1624

Střednědobý výhled města Chrudim 2020 - 2023

AKTUALIZACE

5.

Z-1622

Smlouva o kontokorentním úvěru (rozšíření možnosti kontokorentního financování)

6.

Z-1621

Prodloužení splatnosti návratné finanční výpomoci pro MAS Chrudimsko, z.s. v celkové výši 900.000,- Kč do 31.5.2021

7.

Z-1614

Participativní rozpočet města Chrudim - "Tvořím Chrudim" - vyhodnocení 1. ročníku 2020 a pravidla na rok 2021

8.

Z-1615

Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města Chrudimi za rok 2019

9.

Z-1616

Akční plán rozvoje města Chrudimi na rok 2021

10.

Z-1609

Návrh na změnu závazného finančního vztahu pro rok 2020 příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

11.

Z-1612

Aktualizace Koncepce školství města Chrudimi na rok 2018 - 2028, Akční plán na rok 2021 a vyhodnocení Akčního plánu na rok 2019

12.

Z-1610

Žádost o změnu u přiděleného grantu ZM a MA 21 na rok 2020 pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim

13.

Z-1611

Žádost o změnu u poskytnuté dotace ostatní na rok 2020 pro Oblastní spolek Českého červeného kříže Chrudim

14.

Z-1626

Žádosti o změny u poskytnutých sportovních dotací na rok 2020

15.

Z-1631

Vzor smlouvy o poskytnutí přímé dotace

16.

Z-1634

Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Chrudim 2021 - 2028 včetně akčního plánu na rok 2021

17.

Z-1632

Sportovní hala v Chrudimi

18.

Z-1633

Vybudování DiscGolfového hřiště v Městském parku v Chrudimi

19.

Z-1576

Odstoupení od kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 916/1 v k. ú. Chrudim, v lokalitě Na Rozhledně

20.

Z-1604

Účast města Chrudim na dražbě a nabytí pozemku s příslušenstvím (plechový objekt u zadní rampy) na Borzně

21.

Z-1606

Převod vodohospodářských staveb ve vlastnictví města

22.

Z-1607

Převody nemovitostí v k. ú. Chrudim

23.

Z-1608

Záměr prodeje pozemku v Průmyslové zóně Chrudim - západ

24.

Z-1613

Změna termínu pro projednání petice ve věci nesouhlasu s výstavbou separačního dvora v blízkosti místní části města Chrudim IV.

25.

Z-1630

Žádost právního zástupce dvou občanů města Chrudim z Topole zastupitelstvu o projednání věci a vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci činnosti na hřišti TJ Sokol v Topoli, Chrudim

26.

Z-1620

Zjištění kontrolního výboru

27.

Z-1636

Předcházení vzniků odpadů ve městě Chrudim

28.

Z-1637

Zvýšení transparentnosti radnice

29.

Z-1638

Stanovení pravidel pro využívání městského rozhlasu a služby mobilní rozhlas

30.

Z-1629

Informace o činnosti Rady města Chrudim

31.

Z-1627

Všeobecná rozprava