15. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 29. 3. 2021 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Resselovo nám. 77, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1666

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2021 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2021

2.

Z-1657

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.

3.

Z-1670

Návrh názvu ulice ve městě Chrudim

4.

Z-1671

Akční plán rozvoje města Chrudimi na rok 2021

5.

Z-1672

EMAS 2019 - 2020 - Přezkoumání vedením

6.

Z-1665

Změna termínu pro projednání petice ve věci nesouhlasu s výstavbou separačního dvora v blízkosti místní části města Chrudim IV.

7.

Z-1673

Volba přísedících Okresního soudu v Chrudimi

8.

Z-1669

Osobnost města Chrudim za rok 2020

9.

Z-1654

Přidělení dotací z oblasti dotace ostatní - nezařaditelné mezi sport a kulturu na rok 2021

10.

Z-1655

Přidělení kulturních dotací města Chrudim na rok 2021 - 1. kolo

11.

Z-1659

Žádosti o peněžitý dar

12.

Z-1660

Přidělení sportovních dotací na rok 2021

13.

Z-1661

Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace - SOPRE CR o. p. s.

14.

Z-1662

Bezúplatný převod nemovitosti od ÚZSVM

15.

Z-1663

Prodej pozemku v Průmyslové zóně Chrudim - západ

16.

Z-1664

Převody nemovitostí v k. ú. Chrudim a k. ú. Sobětuchy

17.

Z-1658

Financování veřejné zakázky „Oprava opláštění čp. 1 stará radnice, Resselovo náměstí, I. a II. etapa“

18.

Z-1668

Řešení problematiky nutrií říčních na území města

19.

Z-1676

Informace o činnosti Rady města Chrudim

20.

Z-1675

Všeobecná rozprava