rm88.png88. jednání Rady města Chrudim, konané dne 14. 5. 2018 ve 14:00 hod. - z jednání jsem z důvody zahraničního pobytu omluven

 

 

Bod Tisk Věc
1. R-5355 Návrh rozpočtového opatření č. 7/2018 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2018
2. R-5353 Přidělení dotací na podporu sociálních pobytových služeb
3. R-5352 Stanovení počtu členů Zastupitelstva města na volební období 2018 - 2022
4. R-5017 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Informační systém Dotace a granty II"
5. R-5374 Smlouva o poskytnutí bezplatné nekomerční inzerce
6. R-5378 Zahraniční pracovní cesta
7. R-5333 Účelová dotace na 2. etapu rekonstrukce ploch pro vrhačské disciplíny
8. R-5339 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na akci "Balóny nad Chrudimí"
9. R-5360 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na akci "Chrudimská Pernštejn desítka" a "Svatováclavské vinobraní"
10. R-5361 Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace na projekt "Bez nití - Odvázané pátky na terasách"
11. R-5362 Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na letecký den
12. R-5368 Mimořádná odměna pro ředitelku MŠ Sv. Čecha
13. R-5376 Smlouva o poskytnutí dotace č. KH/2018/22198 z rozpočtu Příspěvky a záštity kanceláře hejtmana na rok 2018
14. R-5377 Smlouva o poskytnutí dotace č. KH/2018/22219 z Programu Tvář Pardubického kraje kanceláře hejtmana na přehlídku Loutkářská Chrudim 2018
15. R-5351 Schválení realizace akce "Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi"
16. R-5356 Postsanační monitoring jakosti podzemních a povrchových vod v lokalitě bývalého s.p. Transporta Chrudim a zajištění pohotovostního stavu ochranné hydraulické bariéry pro rok 2018 - schválení přijetí dotace z rozpočtu Pardubického kraje
17. R-5369 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka fotovoltaické výrobny a sloučení 3x OM na adrese Pardubická 44, 53 a 67"
18. R-5375 Vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky na služby "Úsekové měření rychlosti a detekce nákladních vozidel v ulici Václavská, Chrudim"
19. R-5328 Převod nemovitostí v k. ú. Topol a k. ú. Chrudim
20. R-5340 Bezúplatné nabytí novinového stánku na pozemku p. č. st. 5781 v k. ú. Chrudim (ul. Malecká)
21. R-5358 Knihovna Topolská, prodej nemovitostí formou výběrového řízení
22. R-5359 Prodej nebytového prostoru v budově čp. 73, Chrudim III, formou výběrového řízení
23. R-5365 Zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví města Chrudim
24. R-5370 Prodloužení nájmu bytů a přidělení bytu
25. R-5364 Poskytnutí investiční dotace společnosti Městské lesy Chrudim, s.r.o. na akci „Rekonstrukce lesních cest v lokalitě Pohled a Rtenín III. etapa“
26. R-5366 Smlouva o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury Rekreační lesy Podhůra - I. etapa - vodovod
27. R-5367 Vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekreační lesy Podhůra - I. etapa“
28. R-5372 Výjimka ze směrnice č. SM018, o zadávání veřejných zakázek a uzavření smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava chodníku V Hliníkách, Chrudim“
29. R-5373 Smlouva o poskytnutí dotace OŠ/18/22841 z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Renovace výtahu ve Speciální základní škole Chrudim“
30. R-5380 Různé