rm94.png94. jednání Rady města Chrudim, konané dne 6. 8. 2018 ve 14:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Resselovo nám. 77, Chrudim

Bod Tisk Věc
1. R-5519 Přijetí Tiché linky v rámci projektu Bezbariérová komunikace pro neslyšící
2. R-5461 Žádosti o peněžitý dar Rady města Chrudim
3. R-5464 Výjimka ze směrnice SM018, o zadávání veřejných zakázek
4. R-5511 Výpůjčka exponátu lodního šroubu
5. R-5518 Mimořádná odměna pro ředitelky MŠ Strojařů, MŠ Na Valech, MŠ U Stadionu a MŠ Dr. Malíka
6. R-5508 Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města Chrudimi na rok 2017
7. R-5510 Smlouva o poskytnutí účelového příspěvku na projekt "Rekonstrukce garáže hasičské zbrojnice, Markovice"
8. R-5512 Smlouva o poskytnutí dotace z Podprogramu 3 - Podpora památkové péče v Pardubickém kraji na projekt "Oprava kapličky ve Vestci - III. etapa"
9. R-5513 Smlouva o poskytnutí dotace na projekt "Obnova pietního místa věnovaného obětem I. světové války - pomník padlým ve Vlčnově"
10. R-5515 Dodatek č. 1 ke smlouvě „Dodávka a montáž Fotovoltaické výrobny 22kWp a sloučení 3x OM na adrese Pardubická 44, 53 a 67“
11. R-5516 Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2018
12. R-5517 Výroční zpráva Městského úřadu Chrudim za rok 2017
13. R-5500 Rekonstrukce lesních cest Pohled a Rtenín - IV. etapa
14. R-5503 Výjimka z Provozního řádu města Chrudim
15. R-5504 Souhlas s rekonstrukcí bezbariérového vstupu k domu čp. 86-89/III
16. R-5505 Přidělení bytu
17. R-5506 Na Výsluní - zpevněné plochy a přípojky sítí
18. R-5507 Ukončení „Smlouvy mandátní“ a uzavření „Smlouvy o spolupráci v oblasti pojišťovnictví“
19. R-5509 Pronájem nebytových prostorů v č.p. 274, Městský park, Chrudim IV
20. R-5514 Zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví města
21. R-5520 Revokace usnesení o Dodatku č. 1 prodlužujícího dodací lhůtu na akci „Rekonstrukce chemické laboratoře a zajištění bezbariérovosti v ZŠ Dr. Malíka 958, Chrudim“
22. R-5521 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo akce „ZŠ Dr. Peška – rekonstrukce objektu tělocvičny“
23. R-5522 Různé