rm100.png100. jednání Rady města Chrudim, konané dne 5. 11. 2018 ve 13:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Resselovo nám. 77, Chrudim

100. radou jsem ukončil 5.11.2018 působení v Radě města s ohledem na nové složení radniční koalice. 

Z tohoto důvodu další program již nebude na mít stránkách. Zda-li jej zpřístupní nové vedení, není zatím jasné.

Bod Tisk Věc
1. R-5636 Návrh rozpočtového opatření č. 15/2018 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2018
2. R-5644 Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2019
3. R-5645 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace pro Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim
4. R-5632 Konektivita nové webové kamery umístěné na adrese Resslovo nám. 77, Chrudim
5. R-5639 Smlouva o poskytnutí dotace z programu Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji
6. R-5642 Schválení přijetí darů
7. R-5643 Mimořádná odměna pro ředitelku MŠ Sv. Čecha
8. R-5649 Žádost o peněžitý dar Rady města Chrudim
9. R-5627 Akční plán rozvoje města Chrudimi na rok 2019
10. R-5634 Regulační plán Městské památkové zóny Chrudim - dotatek č. 1 ke smlouvě č. 02/2014 - Z
11. R-5640 EMAS - přezkoumání vedením 2016 a 2017
12. R-5630 Prodloužení nájmu bytů
13. R-5631 Výpůjčka nebytových prostorů v č.p. 29, Široká, Chrudim IV
14. R-5633 Přidělení bytu
15. R-5638 Zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví města Chrudim
16. R-5646 Dodatek č. 5 smlouvy o dílo akce „Chrudimská beseda č.p. 85 - oprava vnější fasády a oken"
17. R-5650 Různé