31. března 2012 jsem v rámci slavnostního zahájení sezóny v Muzeu baroních soch vydražil víno podepsané prezidentem republiky Václavem Klausem. Výtěžek byl věnován na Pardubický vinařský půlmaraton.

 

Víno