Roman Málek, MBA, MSc. 

VZDĚLÁNÍ

2011  — 2018
Brno International Business School
MSc in Management Studies

2009 — 2012
Vysoké učení technické v Brně, fakulta podnikatelská
Mezinárodní manažersko - marketingové studium
ukončení: vysvědčení o absolvování specializačního studia
Executive Master of Business Administration (UK - MBA)
ukončení: diplom

2009 — 2010
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckeigo w Katowicach
Międyzynarodowych  Studiów Menedżersko - Finanansowych
ukončení: Świadectwo, ukończenia studiów podyplomowych

2008— 2009
Liberálně konzervativní akademie CEVRO
ukončení: diplom

2006—2007
Komunitní plánování o. p. s.
Metodik komunitního plánování sociálních služeb
ukončení: osvědčení o rekvalifikace podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb.

1997—2001
ISŠ Chrudim
Management obchodu a služeb
ukončení: maturitní zkouška

1988—1997
ZŠ Husova, Chrudim


ZAMĚSTNÁNÍ A FUNKCE

2017 - současnost
Žij svůj sen, s. r. o.
jednatel a majitel společnosti v oblasti poradenství

2015 - současnost
Technické služby města Chrudim 2000 spol. s r. o.
jednatel společnosti v oblasti odpadového hospodářství

2014 - současnost
R36.cz, s. r. o.
jednatel a majitel reklamní, eventové a produkční agentury (transformace na novou právní formu, návaznost na podnikání v letech 2001 - 2014)

2007 — současnost
Místní organizace KDU-ČSL Chrudim
předseda (návaznost funkci 2007-2012, kdy jsem poté z časových důvodů rezignoval)

2006 — současnost
Mikroregion Chrudimsko
místopředseda výboru svazku a projektový manažer

2006 — současnost
Město Chrudim
zastupitel města (z toho v 2006 - 2012 uvolněný místostarosta a radní, od roku 2015 neuvolněný místostarosta a radní)

1999 — současnost
Altus, z.s. (dříve Občanské sdružení Altus)
projektový manažer (návaznost funkci 1999 - 2007 jednatele a ředitele kanceláře, spoluzakladatel sdružení)

 


DŘÍVĚJŠÍ AKTIVITY

2001 - 2014
živnostník (osoba samostatně výdělečně činná) 
v oblasti činnosti podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; reklamní činnosti a marketingu; (poz. následně přechod na s.r.o.)

2007 —2013 
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
člen výkonné rady

2010 — 2012
Římskokatolická farnost - arciděkanství Chrudim
člen ekonomické rady farnosti Chrudim 

2007 — 2009
Východní Čechy
Sdružení měst a obcí regionu pro podporu cestovního ruchu

člen rady sdružení

2005—2007
Česká rada dětí a mládeže, Praha
člen představenstva

2005—2006
Koalice nevládek Pardubicka, občanské sdružení,
projektový manažer (návaznost  transformaci Kom. koalici NNO na Pardubicku)

2001 - 2005
Komunitní koalice nestátních neziskových organizací na Pardubicku , Pardubice
projektový manažer

2004—2006
Klub hurá kamarád, občanské sdružení, Pardubice
projektový manažer

2001—2003
ZO ČSOP 44/16 Klub ochránců SPR Habrov, Chrudim
specialista komunikace a manažer akcí pro veřejnost

1998—1999
Okresní rada Junáka, Chrudim
specialista pro tisk a komunikaci

1996—1999
Junák— svaz skautů a skautek ČR, středisko Chrudim
vedoucí dětského kolektivu


CERTIFIKÁTY A ŠKOLENÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI

 • Pracovník dohledového centra (68-003-H)  - Národní ústav pro vzdělávání (zkouška: Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s.r.o., 2015)
 • Strážný (68-008-E) - 2012

CERTIFIKÁTY A ŠKOLENÍ V OBLASTI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

 • Studium pedagogiky pro pedagogy volného času vykonávající dílčí přímou pedagogickou činnost (Národní institut pro další vzdělávání, 29.1.2016)
 • Koučovací přístup ve vedení lidí (Národní institut dětí a mládeže, 17.3.2012)
 • Jak zvládat zlost a agresivitu (Národní institut dětí a mládeže, 23.11.2011)
 • Základy lezení (Národní institut dětí a mládeže, 13.5.2011)
 • Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství (Národní institut dětí a mládeže, 29.11.2010)
 • Mediální výchova a medializace (Národní institut dětí a mládeže, 4.11.2010)
 • Timemanagement 4. generace (Národní institut dětí a mládeže, 25.5.2010)
 • KK – Mediální výchova a medializace (Národní institut dětí a mládeže, 25.4.2010)
 • KK – Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství (Národní institut dětí a mládeže, 23.4.2010)
 • Školská legislativa (Národní institut dětí a mládeže, 1.10.2010)
 • Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na strategické plánování a kvalitu života (Národní síť Zdravých měst České republiky, 24.11.2006)
 • Školení hlavních vedoucích táborů (Duha – školící středisko, 28.3.2004)
 • Zdravotník zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost (Junák, 13.9.1997)
 • Oprávnění čekatele spolupůsobit při vedení oddílu (Okresní rada Junáka Chrudim, 10.11.1997)

ČLENSTVÍ V KOMISÍCH A PRACOVNÍCH SKUPINÁCH

 

2013—2014
člen řídícího výboru pro přípravu IROPu při Ministerstva pro místní rozvoj

2006—2014
člen týmu krajských metodiků komunitního plánování pro region Pardubického kraje

2007—2009
člen pracovní skupiny pro zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů ve veřejné správě v České republice

2006— 2007
člen Pracovní skupiny pro programování Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007—2013

2006— 2007
člen pracovní skupiny Rozvoj městských a venkovských oblastí pro zpracování Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007—2013

2004—2006
komise Rady města Chrudim pro občanský sektor

2001—2006
pracovní skupina NNO a regionální rozvoj


ZPRAVODAJSKÁ A PUBLICISTICKÁ ČINNOST

2006 - 2017
Chrudimský zpravodaj
člen redakční rady

2006 -  2017
www.chrudimka.cz
externista (názavaznost na šéfredaktora a zakladatele)

2012 — 2014
BEZVAakce
zakladatel portálu a správce

2010 —2012
Remix - Regionální mix informací
redaktor / koordinátor pro Pardubický kraj

2008 — 2012
Turistické noviny Chrudimska - Hlinecka
zakladatel a vedoucí vydání

2002—2006
www.chrudimka.cz
zakladatel a šéfredaktor

2004—2006
www.nevladky.cz
zakladatel a šéfredaktor

2002—2004
Evropské vydavatelství, s. r. o./Jan Doležal, Bulvár, Pardubice
externista