/ANKETA/ Ještě před volbami jsme položili otázku odcházejícímu zastupitelstvu Chrudimi: Co se vedení města podařilo a naopak?

Šárka Trunečková, SNK ED:


Šárka Trunečková, 52 let, koordinátorka projektu Zdravé město Chrudim Zdroj: archiv Jsem ráda, že se podařilo zrealizovat projekty, které byly připraveny v rámci minulého volebního období – skatepark, vybudování sjezdu ke sportovištím, revitalizace přednádražního prostoru nebo náhonu ve Střeleckém parku.
Myslím si, že nyní nejsou jasně naplněny kompetence v řízení města starostou a místostarosty. Do budoucna by bylo nutné, aby měli dostatečné informace o fungování města, jeho organizacích, a především se plně věnovali svým svěřeným odborům na MěÚ, komunikovali s nimi přímo a byli jim plně k dispozici.

Nešťastné bylo i nastavení fungování komisí Rady města. Některé komise po většinu volebního období téměř nepracovaly.
Pro dobré fungování města Chrudim v rámci Pardubického kraje bude žádoucí, aby bylo zlepšenou komunikací navráceno zpět jeho dobré postavení.

Aleš Nunvář, Česká pirátská strana:

Aleš Nunvář, 43 let, místostarosta Chrudimi, projektový manažer Zdroj: archiv Stávající koalice, které jsme součástí, je primárně proinvestiční. Navýšili jsme objem financí jdoucích do obnovy městského majetku, ale hlavně do investičních projektů nových. Postavili jsme mimo jiné sjezd ke sportovištím, dopravní terminál, stavíme kanalizaci v Medlešicích a brzy zahájíme modernizaci sportovní haly.
Umožnili jsme občanům sledovat zastupitelstvo města z pohodlí svého obýváku, včetně pokládání dotazů. Zároveň se mohou zapojit při navrhování vlastních projektů a následného hlasování v Tvořím Chrudim.
Za neúspěch považuji neřešení stagnující situace s Hotelem Bohemia. Nutno dodat, že my řešení v zastupitelstvu navrhovali, ale je mi záhadou, proč většině zastupitelů současná situace vyhovuje.

Petr Lichtenberg, Chrudimáci:

Petr Lichtenberg (Chrudimáci) Zdroj: Archiv Deníku Podařilo se i přes dva náročné covidové roky dostát našemu bodu programového prohlášení, že na konci našeho volebního období nebude naše zadlužení vyšší než na jeho začátku. Na to jsem jako místostarosta zodpovědný za finance hodně pyšný a patří za to dík celému vedení. Stejně jako že jsme za celou dobu nenavýšili poplatky za odpad, i když náklady na svoz komunálního odpadu každoročně narůstaly. Obojí byly body a témata Chrudimáků, stejně jako oprava kašny Brusel a zakopání horkovodu. Podařilo se jistě podstatně zvýšit otevřenost směrem k občanům, realizovat spoustu investic, hlídat si finance a mnoho dalšího.
Nejpalčivějším problémem města je Chrudimská nemocnice, která by měla sloužit cca 120 000 obyvatelům, je opravená a ve velmi dobrém stavu i z hlediska zdravotnického vybavení. Nicméně jedná se o krajské zařízení, kde hlavní a zásadní slovo má vedení Pardubického kraje.
Dále je to stav chodníků, komunikací, parkování – i když jsme v letošním roce vyčlenili historicky nejvyšší částku na opravu chodníků a komunikací, je to stále nedostatečné. Tedy je nutné pokračovat v opravách, toto je základní věc v každém městě.

 

Roman Málek, Koalice pro Chrudim:
Roman Málek, 41 let, jednatel poradenské firmy Zdroj: archiv Ohledně osudu Chrudimské nemocnice je klíčové dobré jednání s krajem, který je jediným akcionářem Nemocnic Pardubického kraje, kam spadá Chrudimská nemocnice. Jako Koalice máme mezi sebou lékaře a vzdělavatele zdravotníků, kteří již nyní usilují o zachování péče, zejména ohroženého interního oddělení.
Stav hotelu Bohemia nám také není lhostejný, jenomže jde o soukromý majetek. Objekt patří dvěma pražským firmám. Proto je třeba aktivněji vyjednávat s majiteli, aby tato ostuda byla vyřešena.
U sportovní haly je škoda, že vedení města nedokončilo novou halu, kterou měla připravenou ještě z doby našeho vedení. Nynější rekonstrukce připravená vedením ANO 2011, Piráty a Chrudimáky se může vyšplhat až na tři sta milionů korun. Je proto otevřenou otázkou, zda za dvě třetiny této sumy nepostavit novou moderní halu a současnou opravit jen na tělocvičnu.
Současnému vedení města se nicméně podařilo dokončit námi připravenou a po finanční stránce předpřipravenou rekonstrukci přednádraží a sjezd ke sportovištím. Bohužel se ale nepodařilo pro město získat žádnou významnou dotaci. Vedení ANO + Piráti + Chrudimáci tak zastavilo bytovou výstavbu. V ohrožení jsou i rekreační lesy na Podhůře. Bohužel stav chodníků v Chrudimi se moc nezlepšil.

Erik Jahnický, TOP 09 a STAN:
Erik Jahnický, 38 let, TOP manažer pojišťovny Zdroj: archiv Rozhodně se současnému vedení města nepodařilo navázat na úspěšné projekty, akce a rozvoj z minulých let. Jsem si vědom, že každý má svůj styl řízení, ale trochu se obávám, že zde Chrudim doplácí na nedostatečné zkušenosti a chybějící manažerské kompetence některých jejích představitelů, což se bohužel projevuje ve slabé reprezentaci města a nízké podpoře sportu, kultury a cestovního ruchu.
Já osobně vnímám, že těch problémů je více, například chybí parkovací místa, aktuálně nás trápí nedostatek zdravotnického personálu v Chrudimské nemocnici, a především bezpečnost ve městě. Domnívám se, že momentálně v Chrudimi nejvíce rezonuje omezování a obtěžování lidí od agresivních spoluobčanů. Tato agrese eskaluje v problémových lokalitách v okolí nákupních center Dukla, Kateřina a v blízkosti nádraží. Nejenom, že je to špatná vizitka města, ale může to být velice nebezpečné, a to si nikdo v našem městě nepřejeme.

Kateřina Jánská, Občanská demokratická strana:
Kateřina Jánská, 46 let, investiční technik samosprávy MěÚ Chrudim Zdroj: archiv K řešení jsou naprosto zásadní problémy, kterými je například budoucnost chrudimské nemocnice, kde hlavní partnerem města pro jednání o chrudimské nemocnici je její zřizovatel, tedy Pardubický kraj, potažmo pan hejtman a radní pro zdravotnictví. Touto cestou je třeba napřít veškeré síly a jednání, ne řešit takový problém přes sociální sítě a různá média a šířit paniku mezi obyvateli Chrudimi.
Pořád otevřená rána je hotel Bohemia a prostranství k ní náležející. Jednoznačně zastávám variantu vybudování pozemního parkoviště na ploše před hotelem, na které se v zastupitelstvu shodly všechny politické strany. Parkovací dům umožní dokončení hotelu a poskytne parkování pro obyvatele města. Připouštím i variantu spolupráce s jiným soukromým investorem.
Dlouhodobě visí ve vzduchoprázdnu napojení Chrudimi cyklostezkou s rekreačními lesy Podhůra, kde je třeba dokončit jednání o výkupu potřebných pozemků, které dosud nebyly k dispozici.
Před novým vedením radnice je velká investice v podobě rekonstrukce sportovní haly.
Nicméně stejně důležitá je i klasická údržba města, tedy opravené chodníky a komunikace, čisté odpadkové koše a kontejnery
Co se současnému vedení města podařilo a naopak? Z toho všeho, co se mohlo a mělo udělat, můžeme být rádi, že se současnému vedení města nakonec podařilo zrealizovat projekt připravený bývalým vedením – sjezd ke sportovištím. Nepodařilo se nic z toho, co se stává palčivými problémy. Mrzí mě, že jsme přestali mít dobrou vyjednávací pozici na Pardubickém kraji a v dalších strategických společnostech, což Chrudim odsouvá na „druhou kolej“.

František Pilný, ANO 2011:
František Pilný, 45 let, starosta města Chrudim Zdroj: archiv Úspěchů je celkem hodně, když se podívám do volebního programu hnutí ANO z roku 2018, tak máme splněno 80 % programu, což je asi rekord za všechna polistopadová vedení města. Zkrátka, co jsme slíbili občanům, to také děláme. Ať již začnu transparentnější radnicí, zlepšenou komunikací s občany, tak mohu třeba pokračovat přes dokončený obchvat až za Slatiňany, probíhající zakopání horkovodu v ulici Na Ostrově, rozšíření průmyslové zóny, opravené ty nejhorší chodníky, připravena rekonstrukce sportovní haly, zkrácení lhůt při jednání na úřadě a takto bych ve výčtu mohl pokračovat dále.
Samozřejmě se něco nepodařilo, třeba jsem myslel, že v tuto dobu bude již otevřen hotel Bohemia a rekonstrukce sportovní haly bude v plném proudu. Dále jsme příliš nepokročili s lepší údržbou zeleně, stavbou dětských hřišť.
Chcete podpořit svůj oblíbený zpravodajský web? Podpořte nás v internetové anketě Křišťálová Lupa. Hlasujte ZDE .


Autor: Romana Netolická, 1.10.2022