Absolvent manažerského studia na Podnikatelské fakultě Vysokého učení technického v Brně, Liberálně konzervativní akademie CEVRO v Praze a MSc na  B.I.B.S. v Brně.

3x zvolen místostarostou města Chrudim za Koalici pro Chrudim.

V současné době majitelem jednatelem produkční, reklamní a eventové agentury R36.cz, s.r.o. a společnosti Technické služby města Chrudim 2000, spol. s r.o. Od roku 2013 asistent poslance Pavla Bělobrádka, od roku 2015 neuvolněný místostarosta města Chrudim. Od roku 2017 majitel a jednatel servisní agentury Žij svůj sen, s.r.o.

Více než 15 let pracuje v neziskovém sektoru. Spoluzaložil Občanské sdružení Altus a stál při vzniku Koalice nevládek Pardubicka. Tajemník chrudimského klubu milovníků vína Chrudimská šatlava, místopředseda výboru Mikroregionu Chrudimska. Člen Mecenášského klubu Národního divadla a klubu BMW Fanatics.