Zastupitelstvo města

18. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 20. 9. 2021 v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1730

Návrh rozpočtového opatření č. 12/2021 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2021

2.

Z-1731

Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za 1. pololetí 2021

3.

Z-1720

Přidělení kulturních dotací města Chrudim na rok 2021 nad 50. tis. Kč - 2

17. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 21. 6. 2021 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1708

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2021 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2021

2.

Z-1706

Přidělení dotací na podporu neziskového sektoru

3.

Z-1705

Petice ve věci nesouhlasu s výstavbou separačního dvora v blízkosti místní části města Chrudim

15. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 29. 3. 2021 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Resselovo nám. 77, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1666

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2021 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2021

2.

Z-1657

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.

3.

Z-1670

Návrh názvu ulice ve městě

Celý článek

14. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 25. 1. 2021 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1650

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2021 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2021

2.

Z-1640

Akční plán pro rok 2021 - 2022 navazující na Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Chrudim pro období 2019 -

Celý článek

13. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 7. 12. 2020 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1617

Návrh rozpočtového opatření č. 18/2020 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2020

2.

Z-1635

Snížení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města

3.

Z-1623

Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2021

4.

Z-1624

Střednědobý výhled města

Celý článek

12. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 2. 11. 2020 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

Předkládá

1.

Z-1601

Financování veřejné zakázky „Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa“ a zahájení projekčních činností

František Pilný, starosta,Aleš Nunvář, místostarosta

2.

Z-1602

Všeobecná rozprava

 
Celý článek

11. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 14. 9. 2020 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1596

Návrh rozpočtového opatření č. 13/2020 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2020

2.

Z-1597

Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za I. pololetí 2020

3.

Z-1579

Vydání změny č. 2 územního plánu

Celý článek

10. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 22. 6. 2020 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

Celý článek

Zasedání Zastupitelstva města Chrudim se koná v pondělí 25. května 2020 od 16 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Pardubická 67, Chrudim.

 

Program jednání:

1. Návrh rozpočtového opatření č. 6/2020 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2020
2. Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.
3. Pravidla pro participativní rozpočet města Chrudim pro rok 2020 - posunutí termínu ukončení příjmu žádostí
4. Závěrečné stanovisko k provedenému auditu

Celý článek

Zasedání Zastupitelstva města Chrudim se koná v pondělí 23. března 2020 od 16 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Pardubická 67, Chrudim. Z jednání jsem omluven, protože konání je  v rozporu s nařízením Ministerstva vnitra. Aktualizace: starota města uznal  nařízení a zastupitelstvo ZRUŠIL.

Program:

1. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2020 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2020
2. Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.
3