Za největší úspěch pro rozvoj neziskového sektoru považuji aktivity, které jsem vykonával v letech 2001 - 2006 v Komunitní koalice nestátních neziskových organizací na Pardubicku a následně v Koalici nevládek Pardubicka, kde jsem se staral o rozvojové aktivity. Opomenout bych nechtěl ani přípravu na programovací období Evropské unie 2007 - 2013, kdy jsem se podílel na posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v podmínkách Pardubického kraje. Působil jsem i v Radě vlády pro nestátní neziskové organizace.