Děti a mládežOd dob, kdy jsem fungoval u Junáka, jsem organizoval či spoluorganizoval řadu akcí pro děti a mládež. Na některých jsem se spolupodílel a vytvářel například Koktejly pro děti, cyklistické výlety, ale i akce Škodověnkou či florbalové akce. Nicméně mezi mé největší akce patří přehlídka sdružení dětí a mládeže s názvem Bambiráda, kterou jsem uspořádal poprvé v Chrudimi rok po maturitě. Akce získala velkou tradici a přiláká tisíce návštěvníků. Nejenom, že jsem stál u jejího zrodu v Chrudimi, ale připravil i pět ročníků. Dodnes ji pořádají kolegové z Občanského sdružení Altus.

Bambiriáda je velkou galapřehlídkou volnočasových aktivit, nabízených sdruženími dětí a mládeže a středisky volného času v celé České republice. Jedním z cílů Bambiriády je poukázat na význam sdružení dětí a mládeže pro aktivní a nekonzumní využívání volného času. Rodičům nabízí Bambiriáda setkání s nabídkou široké škály aktivit pro děti v jejich městě a regionu. Bambiriáda je jedinou příležitostí jak uvidět, slyšet a vyzkoušet téměř vše, co se v regionu pro děti a mládež podniká a připravuje. Celospolečenský význam Bambiriády je vzhledem k její vysoké návštěvnosti a zájmu veřejnosti obrovský. Bambiráda je fórem k setkání s osobnostmi společenského, politického i kulturního života. Je jedinečnou příležitostí k ocenění práce tisíců dobrovolných pracovníků sdružení dětí a mládeže, k rozšíření spolupráce nejen navzájem, ale i s dalšími lidmi a institucemi. Bambiriáda umí spojovat lidi, Bambiriáda je podhoubím pro vznik a růst zajímavých myšlenek. Bambiriáda je jen jedna a má mnoho regionálních tváří.

Ukázka z produkce jedné z mých akcí - Bambiriáda v Chrudimi

A jak se taková akce rodí? Koukněte na dokument...

 

Produkční činnost Produkční činnost Produkční činnost Produkční činnost Produkční činnost Produkční činnost Produkční činnost Produkční činnost Produkční činnost Produkční činnost Produkční činnost Produkční činnost Produkční činnost Produkční činnost Produkční činnost Produkční činnost Produkční činnost