Od roku 2001 do roku 2006 jsem byl členem pracovní skupiny NNO a regionální rozvoj na půdě Ministerstva pro místní rozvoj, kterou realizovalo Centrum pro komunitní práci.

Následně jsem zastupoval partnera v projekt Pardubického kraje opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v podmínkách Pardubického kraje“.

 

Jednání pracovní skupiny na půdě Ministerstva pro místní rozvoj

Jednání pracovní skupiny na půdě Ministerstva pro místní rozvoj

 

Navíc jsem byl jmenován tehdejším předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za člena Pracovní skupiny pro programování Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007 – 13 a před tím členem pracovní skupiny Rozvoj městských a venkovských oblastí pro zpracování Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod pro období 2007 – 2013.

Mým cílem bylo obhajovat zájmy neziskového sektoru tak, aby NNO v kraji (resp. NUTS II – Severovýchod) mohly být oprávněnými příjemci dotace. Druhou snahou bylo co největší portfolio aktivit, kterými by neziskový sektor mohl žádat.

V roli partnera jsem stál jako pořadatel historicky první konference problematiky dotací z EU v programovacím období 2007 – 2013, o čemž pojednává níže uvedená tisková zpráva.

Pardubický deník

Článek z Pardubického deníku z 21. března 2005

Seminář k problematice nastavení dotační politiky - definování a připomínkování Národního strategického referenčního rámce

Seminář k problematice nastavení dotační politiky - definování a připomínkování Národního strategického referenčního rámce

 

Grantis

Článek v časopise Grantis po konferenci neziskovek, kde byla stěžejním tématem problematika EU

 

Vodovod

Kampaň na podporu příprav dotačních záměrů z EU 2007 - 2013 za partnera projektu

 


 

Představitelé měst, firem a neziskovek chtějí útočit na evropské peníze

Litomyšl – zdejší Hotel Dalibor hostí v pátek 23. června 2006 1. regionální konferenci  na téma Evropské fondy a partnerství pro rozvoj Pardubického kraje. Konference je součástí projektu Pardubického kraje s názvem „Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v podmínkách Pardubického kraje“ v rámci opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu.

Na konferenci za řečnickým stolem

Na konferenci dorazí  řada představitelů obcí, firem a neziskových organizací. Konference se zúčastní i 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje a předseda regionální rady NUTS II Severovýchod Roman Línek. Ten v této souvislosti uvádí: „Pro období 2007-2013 se pro ČR a tedy i pro náš kraj předpokládá o mnoho větší suma evropských financí než je tomu dosud. Cílem konference je zahájit intenzivní přípravu organizací a institucí v Pardubickém kraji na příjem těchto peněz v co nejširším měřítku, protože je škoda nevyužít této jedinečné možnosti, která se nebude opakovat.“

„V úvodním bloku se účastníci dozvědí informace o výše uvedeném projektu Pardubického kraje, jehož hlavním cílem je zvýšit schopnost všech subjektů z území Pardubického kraje efektivně čerpat peníze z evropských fondů,“ řekl projektový manažer Roman Málek z Koalice nevládek Pardubicka, která je partnerem Pardubického kraje při realizaci zmíněného projektu. „Jde vlastně o to, aby žadatelé byli schopni  vymyslet, napsat a realizovat kvalitní projekty na které je možno získat finance z Evropské unie,“ vysvětluje Málek.

V rámci celodenní konference nebude řeč jen o budoucím období 2007 - 2013, ale i o současně probíhajícím období 2004 - 2006. V této souvislosti budou představeny některé úspěšné projekty, které získaly finanční podporu z Evropské unie napříč všemi sektory. „Účastníci se dozvědí o projektech aktivní turistiky, výstavbě a rekonstrukci silnic či budování centra vzdělávání a komplexní péči těžce zdravotně postižených dětí a mládeže,“ uzavírá Línek.

 

Z vystoupení na konferenci

Neformální diskuse na konferenci

Vystoupení na konfenci

Vystoupení na konferenci