Na chrudimské radnici jsem byl od roku konce roku 2006 do června 2012. Za tuto dobu jsem měl možnost se podílet na rozvoji města Chrudim a to v mně svěřených oblastech ve funkci místostarosty města.

 

Dotační politika

Po dobu čtyř let jsem koordinoval ve spolupráci s odborem územního plánu a regionálního rozvoje dotační politiku. Osobně největší radost mám z dotace z Integrovaného operačního programu, neboť na ní jsem pracoval více jak půl roku a projezdil trojúhelník Praha – Olomouc – Brno. Výsledek mé práce, a to dotace ve výši téměř tři milionů eur, dala možnost velkému zhodnocení městského majektu v lokalitě tzv. bronxu v Chrudimi u nádraží a veřejným prostranstvím za Duklou. Navíc jsme začali čerpat jako první v republice

predani_iprm5

Na konci roku 2008 proběhlo  předání projektu na Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Nemalou radost mám i z dotací v rámci Regionálního operačního programu NUTS II – Severovýchod. Zde celková výše městu poskytnutých za dobu mé gesce byla přes šedesát milionů korun. S velkým zainteresováním jsem pracoval zejména na cyklostezce Chrudim – Medlešice a v rámci Mikroregionu Chrudimska na Rekreačních lesích Podhůra.

otevreni_cyklostezky_26

Po slavnostním přestřižení pásky

 

Podpora cestovního ruchu

V rámci mé gesce se mi podařilo hned dvakrát zajistit dotace na marketingové aktivity pro Turistickou oblast Chrudimsko – Hlinecko.

Poprvé v roli žadatele, města Chrudim, na účast na veletrzích cestovního ruchu, tištěné propagační materiály, vznik a vydávání turistických novin či třeba natočení propagačního filmu, který získal i ocenění a dále na tvorbu internetového portálu www.navstevnik.cz. V druhé roli, za Mikroregion Chrudimsko, v návazných aktivitách.

Uspořádal jsem historicky první konferenci k cestovnímu ruchu. V rámci cestovního ruchu jsem nezapomněl ani na seniory

A dále třeba jsem inicioval založení Facebookových stránek města. Velkou radost mám z položení základního kamene Czech Convention Burea v Pardubickém kraji Navíc snad poprvé v historii města jsem vypracoval společně s kolegy koncepci cestovního ruchu

jednani_cestovni_ruch6506c02

Jedno z pracovních jednání k cestovnímu ruchu Turistické oblasti Chrudimsko - Hlinecko

 

Novinky pro turisty:

 

Podpora sportu

Nikoliv mega podpora jednoho sportu, ale naopak. Rozvoj všech sportů po malých částkách bylo moji prioritou v roce 2012, kdy mi byla do gesce svěřena oblast sportu. Bohužel jen na půl roku, než jsem byl ze své funkce odvolán. V rámci tohoto půl roku se podařilo spolupracovat na více jak stovce akcí v rámci tematického roku Chrudim sportuje.

Nicméně za dobu působení na radnice se mi podařilo rozvinout nové sporty v Chrudimi či je podpořit.

Dále jsem incializoval modernizaci tribuny na AFK Chrudim

 

Rozvoj kultury

Od konce roku 2010 do června 2012 jsem měl na starost oblast kultury. Nejenom řada nových akcí, ale měl jsem snahu například i o vznik nové pobočky knihovny v Chrudimi. Bohužel jsem tuto aktivitu neměl šanci již dokončit kvůli mému odvolání z funkce.

Zasadil jsem se o vznik nových kulturních akcí ve městě či napomohl k jejich růstu:

Přišel jsem s nápadem zavedení bezplatné výlepové plochy ve městě

 

Školství

V rámci mé jedno a půl letého působení ve funkci místostarosty zodpovědného za oblast školství jsem předložil zastupitelstvu města koncepci školství.

Zároveň jsem se snažil podpořit i zájem o chrudimské střední školy a to i přesto, že jejich zřizovatelem není město Chrudim, ale Pardubický kraj či soukromé společnosti.

 

Sociální služby a zdravotnictví

Od roku 2010 jsem měl na starost sociální služby ve městě Chrudim. Jako metodik komunitního plánování jsem měl svoje působení usnadněno, nicméně bylo nutné stabilizovat stav. V oblasti zdravotnictví jsem jednal o zachování chrudimské nemocnice a její neprivatizaci.

 

Rozvoj města

Vlastní iniciativou se mi podařilo získat firmu, která začala provozovat na místním sídlišti na Rozhledně prodejnu potravin. Zavedl jsem kromě informačního kiosku na náměstí i bezplatnou WiFi v centru města

 

Změna vyhlášky

Snažil jsem se o změnu vyhlášky pro pořadatelé akcí, což se mi po téměř ročním přesvědčování podařilo. Tímto krokem také zůstaly finanční prostředky ze vstupného v plné výši u organizací. 

 

Životní prostředí

Velmi krátkou dobu jsem měl na starost i oblast životního prostředí. V rámci této gesce jsem zavedl sběr elektroopadu a nebál jsem se zatočit s populací holubů ve městě. Spolupracoval jsem i s místními hospodskými při problematice odpadového hospodářství

Stál jsem u zapojení se do akcí na osvětu v oblasti životního prostředí

 

Boj s korupcí a klientelismem

Největší případ je Muzeum barokních soch, kde jsem v poslední chvíli (kdy jsem získal gesci v oblasti kultury) zastavit podivné výběrové řízení. Úspora byla okolo osmi milionů korun.

Zajímavé bylo i „výběrové" řízení na Metropolitní optickou síť. Přestože jsem byl z výběrového řízení odvolán, úspora byla okolo milionu korun.