Koalice nevládek PardubickaOd roku 1999 jsem se velmi aktivně zapojil do aktivit komunitního rozvoje, který v Chrudimi dělal Milan Marenčák. Ten mě dovedl k tehdejší Koalici nestátních neziskových organizací na Pardubicku, kde jsem se zúčastnil první konference neziskových organizací a některých akcí.

Od roku 2001 jsem působil v Ekocentru ČSOP Zelený dům a měl na starost úsek komunitní práce. Současně Milan Marenčák byl předsedou koalice.

Následně jsem rozvoj neziskového sektoru realizoval v Klubu hurá kamarád pod vedením Davida Matýska a zároveň připravoval vznik formálního uskupení Koalice nevládek Pardubicka, kde jsem působil jako první projektový manažer a staral se o aktivity rozvoje neziskového sektoru v Pardubickém kraji.

 

Z činností jmenuji některé oblasti:

Informační činnost

 • www.nevladky.cz - portál neziskových organizací Pardubického kraje
 • nejaktuálnější katalog neziskových organizací Pardubického kraje
 • monitoring zpráv neziskového sektoru

Komunikace

 • největší komunikační platforma - krajská konference NNO
 • pracovní skupiny neziskového sektoru – vyjednávání a korektní lobbying
 • distribuce informací mezi krajem a neziskovým sektorem

Vzdělávání

 • školení,  semináře a workshopy pro neziskové organizace, veřejnost, státní správu a samosprávu

Prezentační aktivity

 • prezentace vybraných událostí  na celostátní úrovni,v médiích i mezi odbornou veřejností
 • prezentace na výstavách
 • propagační a osvětové kampaně

Poradenství

 • jak založit sdružení
 • kde hledat zdroje financování
 • řízení organizace
 • projektový management
 • a další problematika

Společenská role

 • diskusní fóra před volbami a po volbách
 • setkávání neziskových organizací při řadě společenských akcí
 • zvyšování povědomí o NNO

Život Koalice nevládek Pardubicka

 • výměna zkušeností
 • společné projekty a prezentace
 • participace

Vyvrcholením bylo moje jmenování tehdejší ministryní vlády ČR Džamilou Stehlíkovou za člena Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 20. února 2007. S ohledem na moje začínající působení v politickém životě jsem ale následně podal rezignaci.

 

Nicméně dnes jsem velmi rád za práci, kterou jsem mohl více jak pět let vykonávat a chtěl bych poděkovat Milanu Marenčákovi, Davidu Matýskovi, Miluši Horské a všem členským organizacím a partnerům. Jsem rád, že se i nadále rozvíjí Koalice nevládek Pardubicka a portál www.nevladky.cz, který jsem v roce 2004 inicializoval.

Po předání "žezla" v Koalici nevládek Pardubicka i dnes radím občanským sdružením s řízením organizace, ale zejména mladým lidem s problematikou založení občanského sdružení a registrace na Ministerstvu vnitra včetně dalších doporučení.

 

Jednání pracovní skupiny pro nastavení dotační politiky kraje

Jednání pracovní skupiny pro nastavení dotační politiky kraje

Konference NNO Pardubického kraje v rámci kampaně 30 dní pro neziskový sektor

Konference NNO Pardubického kraje v rámci kampaně 30 dní pro neziskový sektor

Účastníci konference v Pardubicích

Účastníci konference v Pardubicích

Konference NNO v Litomyšli

Konference NNO v Litomyšli

Přebal adresáře NNO Pardubického kraje

Přebal adresáře NNO Pardubického kraje

Projednávání problematiky volného času a školství v kraji

Projednávání problematiky školství a volného času ve vztahu k dotacím

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji

 

Neziskový sektor v Pardubickém kraji