V rámci dlouhodobé spolupráce na utváření třetího sektoru jsem se dostal k projektu obecně prospěšné společnosti Komunitní plánování  "Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb". Aktivizoval jsem tím i činnost krajských metodiků v Pardubickém kraji, kteří společně se mnou jezdili do Prahy na vzdělávání.

Kromě našeho vzdělávání a dalších zástupců vznikla především Metodika pro plánování sociálních služeb, Návrh systému metodické podpory plánování sociálních služeb a Informační materiál o zjištěných příkladech dobré praxe. Všechny výstupy jsou veřejně k dispozici na www.komplan.cz nebo na www.kpss.cz.

Zároveň jsem stál v počátcích komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích v roli partnera evropského projektu.

Následně se náš tým spojil a vytvořil metodický tým pro Pardubický kraj - více na www.metodici.cz

Tým krajských metodiků s experty

Tým krajských metodiků s experty z Británie a Komunitího plánování, o. p. s.

Realizace komunitního plánování v Pardubicích v roli partnera

Realizace komunitního plánování v Pardubicích v roli partnera

Ze školení koordinátorů komunitního plánování

Ze školení koordinátorů komunitního plánování

Přebírání certifikátů od Komunitního plánování, o.p.s.

Přebírání certifikátů od Komunitního plánování, o.p.s.

Neformální setkání metodiků

Neformální setkání metodiků