Zastupitelstvo města

8. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 20. 11. 2023 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

7. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 18. 9. 2023 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-2011

Návrh rozpočtového opatření č. 14/2023 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2023

2.

Z-2012

Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za 1. pololetí 2023

3.

Z-2005

Návrh vyhodnocení došlých stanovisek, námitek a připomínek vznesených při

5. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 29. 5. 2023 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim (z jednání jsem se omluvil s ohledem na pobyt v zahraničí)

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1974

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2023 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2023

2.

Z-1975

Závěrečný účet města Chrudim za rok 2022

Účetní závěrka města Chrudim za rok

6. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 19. 6. 2023 v 16:00 hod. 
zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1988

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2023 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2023

2.

Z-1994

Žádost Městského fotbalového klubu Chrudim, z.s. o bezúročnou půjčku

3.

Z-1984

Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města Chrudim za rok 2022 a Akční plán

4. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 20. 3. 2023 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1956

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2023 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2023

2.

Z-1947

Určený zastupitel pro územně plánovací dokumentace města Chrudim

3.

Z-1948

Strategický tým pro udržitelný rozvoj města