Zastupitelstvo města

18. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 20. 9. 2021 v 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1730

Návrh rozpočtového opatření č. 12/2021 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2021

2.

Z-1731

Zpráva o výsledku hospodaření města Chrudim za 1. pololetí 2021

3.

Z-1720

Přidělení kulturních dotací města Chrudim na rok 2021 nad 50. tis. Kč - 2

17. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 21. 6. 2021 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1708

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2021 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2021

2.

Z-1706

Přidělení dotací na podporu neziskového sektoru

3.

Z-1705

Petice ve věci nesouhlasu s výstavbou separačního dvora v blízkosti místní části města Chrudim

Celý článek

14. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 25. 1. 2021 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1650

Návrh rozpočtového opatření č. 1/2021 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2021

2.

Z-1640

Akční plán pro rok 2021 - 2022 navazující na Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb města Chrudim pro období 2019 -

15. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 29. 3. 2021 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Resselovo nám. 77, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1666

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2021 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2021

2.

Z-1657

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.

3.

Z-1670

Návrh názvu ulice ve městě

Celý článek

13. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 7. 12. 2020 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1617

Návrh rozpočtového opatření č. 18/2020 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2020

2.

Z-1635

Snížení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města

3.

Z-1623

Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2021

4.

Z-1624

Střednědobý výhled města