Občanské sdružení Altus je pořadatelem soutěže školních časopisů a novin v Pardubickém kraji.

logoJedná se o soutěž periodik – v tištěné i online podobě, které vydávají redakce žáků od I. stupně základních škol až po žáky středních škol. Soutěž je přístupná i redakcím, které nepůsobí přímo na škole, ale fungují například u domů dětí a mládeže nebo tvoří oddílový časopis.

Soutěž „Školní časopis roku“ probíhá celostátně. Díky podpoře MŠMT celostátní pořadatelé docílili zvýšení zapojení dětí, žáků a studentů do této formy zájmového vzdělávání v rámci celé České republiky. Neustále usilujeme o návaznost na rámcové vzdělávací programy, tedy podporu v rámci hodin mediální výchovy.


Jedná se soutěž s celostátním rozsahem postupové soutěže. Účastníci nejdříve soutěží v krajských kolech. Ocenění jsou poté zváni do kola celostátního.

Informace pro soutěž a přihláška na mediální workshop v roce 2012 ke stažení zde (DOC, 654 kB)

skolni_casopis_2011_13

Přínos soutěže

Podpora vydávání školních periodik. Síťování školních redakcí. Motivace tvůrčích třídních nebo školních kolektivů, pracujících na školním časopise. Umožnění kontaktu s profesionálními tvůrci periodik. Impulsy pro nové možnosti tvorby školních periodik.

Rozsah soutěže

Soutěž pokrývá celou Českou republiku a je otevřena i účastníkům ze Slovenska. V rámci soutěže je realizováno 13 krajských kol (Středočeský kraj a Praha mají společné krajské kolo). Náš Pardubický kraj zapadá tedy do celé mozaiky soutěže.
Návaznost na rámcové vzdělávací programy
Návaznost na individuální projekt národní Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, průřezové téma Mediální výchova a medializace a Podpora informačního systému pro mládež.

skolni_casopis_2011_06

Další aktivity navazující na tuto soutěž

Celostátní soutěž je v kontaktu s redakcemi po celý rok, a to při těchto aktivitách:

  • Putovní výstava časopisů
  • Žurnalistické školy organizované v Praze, Českém Těšíně a Havlíčkově Brodu
  • Soutěž Článek měsíce, která měsíčně oceňuje publicistickou a uměleckou tvorbu mladých novinářů.
  • Organizování půldenních žurnalistických workshopů na školách.

skolni_casopis_2011_11

Odborná úroveň řešitelů

Organizačně soutěž zajišťuje Asociace středoškolských klubů České republiky ve spolupráci s Národním informačním centrem pro mládež NIDM MŠMT.

Dalšími garanty jsou zástupci těchto organizací – Syndikát novinářů, Deník, Topzine.cz.

V Pardubickém kraji je garantem soutěže Občanské sdružení Altus.

spolecne_foto_ohodnocenych_zastupcu_redakci