Zástupci oslovených politických stran a hnutí odpovídali před volbami na otázku: Jaké jsou vaše priority?

Erik Jahnický (STAN a TOP 09): Podpoříme sport
Pro naši koalici je klíčový kvalitní život pro všechny občany města Chrudim napříč generacemi. To se samozřejmě pojí se sportem.
Dětská hřiště chátrají, a místo toho, aby přinášela radost, tak jsou pro děti mnohdy nebezpečná. Dále je třeba otevřít sportoviště nejen dospělým a profesionálům, ale za určitých podmínek i široké veřejnosti. Chci jednoznačně podpořit sport, kulturu a cestovní ruch. Také je nutné opravit opuštěné a poničené budovy nebo rozbité chodníky. A já osobně bych velmi rád změnil k lepšímu současné vedení města.
Přeji si, abychom do Chrudimi každoročně nalákali celou řadu spokojených návštěvníků, a to nejen z našeho blízkého okolí. Budu hájit zájmy našich občanů a vězte, že moje slovo rozhodně platí. Chrudim musí být úžasné, reprezentativní a vyhledávané místo, což si bezesporu zaslouží.

Aleš Nunvář (Piráti): Prioritou je hotel Bohemia
Za prioritu považujeme více než 10 let zavřený hotel Bohemia. Majitel hotelu léta nekoná a město to trestuhodně toleruje. Trváme na podzemním parkovišti, a to i za případné finanční spoluúčasti města.
Nebojíme se ani dalších neřešených problémů města. Probíhá výstavba kanalizace v Medlešicích. Na řadě je zanedbaná sportovní hala na Tyršově náměstí. Rozsáhlá modernizace je připravena k zahájení od ledna 2023.
Další prioritou je dostupné bydlení. Víme, jak rozlousknout Skřivánek i další lokality a umožnit tam bytovou a rodinnou výstavbu. S developery nebojujeme, ale musí dodržovat pravidla platná pro všechny.
Neustáváme v boji o návrat vody do rukou obcí na Chrudimsku. Platíme drahou vodu, zisky odcházejí do zahraničí a obcím zůstávají jen stárnoucí trubky. Tato situace se již musí změnit.

Kateřina Jánská (ODS): Zlepšíme okolí Borzny
K řešení jsou naprosto zásadní problémy, kterými jsou: budoucnost chrudimské nemocnice, pořád otevřená rána před hotelem Bohemia a blízké prostranství, kde je třeba už konečně iniciovat vybudování podzemního parkoviště, dlouhodobě visí ve vzduchoprázdnu napojení Chrudimi cyklostezkou s rekreačními lesy Podhůra. Rozjetá je i velká investice v podobě rekonstrukce sportovní haly. Já bych ráda věnovala pozornost a energii lokálním problémům, jako je třeba zdevastovaný veřejný prostor kolem bývalého obchodního centra Borzna, „náměstíčko“ u kavárny, restaurací a potravin v sídlišti U Stadionu, regenerace parku u Centrálu nebo frekventovaná průchozí cesta Michalským parkem a modernizace nebo doplnění dětských hřišť a workoutů. Důležitá je i klasická údržba města, tedy opravené chodníky a komunikace, čisté odpadkové koše a kontejnery.

František Pilný (ANO): Energie nejen pro školy
Cílem pro nejbližší týdny a měsíce je udržet město v chodu kvůli drahým energiím. Bude nutné přes zimu topit hlavně ve školách, školkách, domech s pečovatelskou službou. Z těch klasických „volebních“ priorit je dokončit započatou práci – rekonstrukce sportovní haly, rekonstrukce MŠ Strojařů, ZŠ Husova, fotovoltaické elektrárny, stavba severozápadního obchvatu, to jsou všechno věci, které přesahují jedno volební období. Dále je potřeba ve městě řešit parkování, zajistit nové parcely pro rodinné domy, rozpohybovat bytovou výstavbu, vyřešit energetické úspory, podpořit mládežnický sport a další. Tím nejzákladnějším problémem, kde město tahá za kratší konec provazu, je určitě situace v Chrudimské nemocnici, která patří kraji. Nejdůležitější prioritou je pro nás udržení zdravotní péče v Chrudimské nemocnici minimálně v rozsahu jako před covidem.

Roman Málek (Koal. pro Chr.): Úřady bez front
Slogan „Koalice pro Chrudim – v rozvoji města máme jasno“ s číslem 4 vystihuje jasné vize ovlivněné zkušeností z působení ve vedení města od roku 2006.
Díky voličům dokážeme hledět za horizont jednoho volebního období. V minulosti jsme byli u získání velkých projektů pro město (rekreační lesy, obnova „bronxu“).
V našem programu je 22 priorit, například využití IT technik v komunikaci s úřady (už žádné fronty), aktivity pro mladé, rodiny i seniory (sportovní, kulturní a vzdělávací), rozšíření nabídky středního školství i učilišť s maturitou, nová lokalita pro výstavbu, oprava smuteční síně, péče o chodníky, lampy, parkoviště, podpora hasičů, policistů, zájmová činnost atd.
Chceme spolupracovat, zejména se zástupci Pardubického kraje, při řešení Chrudimské nemocnice.

Šárka Trunečková (SNK ED): Jednat o nemocnici
Období, které nás čeká, bude náročné a my si jsme toho vědomi. Nezbude mnoho financí na zvelebení města a zkvalitnění života nás všech.
K našim volebním prioritám patří intenzivní vyjednávání se zřizovatelem Chrudimské nemocnice, Pardubickým krajem, o zachování jejího plnohodnotného provozu.
K dalším problémům, které je třeba řešit, patří obnova jednání s novými vlastníky hotelu Bohemia, rekonstrukce sportovního zázemí, posílení vlivu města Chrudim v představenstvu VAKu a řešení problematiky parkování nejen v centru města, ale i na sídlištích.
Dále se chceme soustředit na zpracování a realizaci komunální koncepce energetiky či podpory komunitního a spolkového života ve městě.
Chceme i nadále pokračovat ve společné komunikaci s občany naší Chrudimě.

Petr Lichtenberg (Chrudimáci): Zastávka u Teska
V následujícím období bychom se svojí aktivitou rádi podíleli na zprovoznění hotelu Bohemia a přilehlého podzemního parkoviště, chtěli bychom postoupit mnohem dále v řešení lokality Skřivánek tak, aby tam už konečně mohlo dojít k plánované výstavbě bytů a rodinných domů. Dále bychom rádi definitivně vyřešili pozemky a zahájili výstavbu cyklostezky na Podhůru a rovněž chceme přispět k vytvoření železniční zastávky u Teska. Palčivým problémem je parkování, máme vytipovaná místa, kde by se dala budovat podzemní i nadzemní parkoviště. Chceme ve městě rozšiřovat více wifi zdarma, kvůli vážné situaci kolem energií instalovat další fotovoltaiku na městské budovy a zahájit postupnou výměnu veřejného osvětlení za úspornější LED světla. Je potřeba občanům města nabídnout více kulturních akcí. Chceme rozšířit možnosti sportovního vyžití.
Týdeník 5plus2 představuje před komunálními volbami lídry relevantních stran a hnutí ve větších městech. Jejich výběr určily výsledky loňských sněmovních a minulých komunálních voleb.

 

5+2 dny , 9.9.2022