zivotjetanec.jpgKaždá kapitola má několik hlavních myšlenek a principů, které nám mohou pomoci. Kniha je rozdělená do tří částí. První část je zaměřená na naši mysl, druhá na duchovní aspekt našeho života a třetí je věnována našemu tělu. Tato kniha představuje holistický přístup k životu. Zastávám názor, že pokud chceme výrazně zlepšit náš život, je potřeba pracovat na všech těchto oblastech, protože řetěz je jen tak silný, jako je jeho nejslabší článek.


Cílem bylo napsat co nejvíce praktickou knihu, takže i přes to, že některé části jsou filozofické a spirituální, tak je to napsané takovým stylem, aby to bylo co nejvíce využitelné v našem životě. Protože pouze ve vědění není síla. Síla je ve schopnosti uplatnit vědomosti a to bez praktického uvažování nejde.