21. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 21. 3. 2022 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim - z důvodu nemoci jsem omluven.

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1795

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2022 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2022

2.

Z-1786

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro Centrum J.J. Pestalozziho, o.p.s.

3.

Z-1787

Pořízení Změny č. 5 Územního plánu Chrudim zkráceným způsobem

4.

Z-1794

Akce plánované pro realizaci a financování z Fondu obnovy majetku v roce 2022

5.

Z-1783

Přidělení dotací z oblasti dotace ostatní - nezařaditelné mezi sport a kulturu na rok 2022

6.

Z-1784

Přidělení kulturních dotací města Chrudim na rok 2022

7.

Z-1785

Přidělení grantů v rámci programu Zdravé město a MA 21 na rok 2022

8.

Z-1796

Smlouva o poskytnutí účelové dotace na opravu vnějšího pláště/fasády hlavní budovy Regionálního muzea v Chrudimi

9.

Z-1797

Přidělení sportovních dotací na rok 2022

10.

Z-1798

Osobnost města Chrudim za rok 2021

11.

Z-1788

Souhlas s odstraněním stavby Lanového parku pro děti v Rekreačních lesích Podhůra

12.

Z-1789

Bezúplatný převod nemovitosti od ÚZSVM

13.

Z-1790

Převod nemovitosti v k. ú. Chrudim

14.

Z-1791

Výkup pozemků v Průmyslové zóně Chrudim - západ

15.

Z-1792

Smlouva o přípravě, výstavbě a budoucím provozování č. OSM/000060/2022/DOH na akci Markovice - ul. Mírová, kanalizace

16.

Z-1793

Převod výtlačné a gravitační kanalizace z areálu pivovaru Medlešice do Vestce

17.

Z-1801

Informace o implementaci jednotného vizuálního stylu města Chrudim

18.

Z-1799

Informace o činnosti Rady města Chrudim

19.

Z-1800

Všeobecná rozprava