2. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 12. 12. 2022 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1921

Návrh rozpočtového opatření č. 18/2022 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2022

2.

Z-1926

Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2023

3.

Z-1924

Střednědobý výhled města Chrudim 2022-2026

4.

Z-1922

Obecně závazná vyhláška č. XX/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

5.

Z-1923

Smlouva o úvěru č. 2022013887 na financování a refinancování investiční akce "Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, včetně řešení předprostoru a přípojek"

6.

Z-1925

Návrh na změnu závazného finančního vztahu pro rok 2022 příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim

7.

Z-1918

Participativní rozpočet města Chrudim - "Tvořím Chrudim" - vyhodnocení 3. ročníku 2022 a pravidla na rok 2023

8.

Z-1930

Návrh na vybudování   discgolfového hřiště v Městském parku v Chrudimi

9.

Z-1896

Žádost o změnu rozpočtu u peněžitého daru

10.

Z-1913

Vzor smlouvy o poskytnutí přímé dotace

11.

Z-1920

Převody pozemků v k. ú. Chrudim a Medlešice

12.

Z-1927

Opětovné projednání - záměr prodeje části pozemku p. č. 2818/1 v k. ú. Chrudim

13.

Z-1919

Informace k plnění usnesení č. Z/74/2022 ze dne 20.06.2022

14.

Z-1928

Informace o činnosti Rady města

15.

 

 

 

Z-1929

Všeobecná rozprava