5. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 29. 5. 2023 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim (z jednání jsem se omluvil s ohledem na pobyt v zahraničí)

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-1974

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2023 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2023

2.

Z-1975

Závěrečný účet města Chrudim za rok 2022

Účetní závěrka města Chrudim za rok 2022

3.

Z-1964

Žádost o finanční příspěvek na nákup investice v ZŠ U Stadionu

4.

Z-1965

Žádosti o peněžité dary

5.

Z-1966

Přidělení dotace v rámci programu Podpora zachování a obnovy nemovitostí, které nejsou kulturními památkami v Městské památkové zóně Chrudim a podpora reklamního označení provozoven na území Městské památkové zóny Chrudim 2023

6.

Z-1967

Rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2023

7.

Z-1970

Návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace na obnovu vytyčení a značení letištních ploch

8.

Z-1971

Účelová dotace na dofinancování nákladů z roku 2022 na opravu vnějšího pláště budovy/fasády hlavní budovy Regionálního muzea v Chrudimi

9.

Z-1972

Účelová dotace na odvlhčení kostela sv. Kateřiny

10.

Z-1973

Přidělení sportovních dotací na rok 2023

11.

Z-1968

Převody nemovitostí v k. ú. Chrudim a v k. ú. Přestavlky u Chrudimi

12.

Z-1969

Prodej bytového domu čp. 44/I na základě výsledku výběrového řízení

13.

Z-1935

Převod vodohospodářských staveb v lokalitě Na Větrníku do vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

14.

Z-1977

Informace o činnosti Rady města

15.

Z-1976

Všeobecná rozprava