9. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 11. 12. 2023 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-2042

Žádost spolku Městský fotbalový klub Chrudim, z.s. o účelovou dotaci na zajištění provozu spolku a o návratnou finanční výpomoc

2.

Z-2043

Návrh rozpočtového opatření č. 20/2023 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2023

3.

Z-2044

Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2024

4.

Z-2045

Obecně závazná vyhláška č. 1/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

5.

Z-2046

Obecně závazná vyhláška č. 2/2023, o místním poplatku ze psů

6.

Z-2037

Vzor smlouvy o poskytnutí přímé dotace

7.

Z-2041

Návrh kupní smlouvy – výdusek Venuše a výdusek z Alegorie ročních období – Léto

8.

Z-2047

Návrh na změnu závazného finančního vztahu pro rok 2023 v příspěvkové organizaci Městská knihovna Chrudim

9.

Z-2048

Návrh na změnu závazného finančního vztahu pro rok 2023 Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim

10.

Z-2049

Vystoupení města Chrudim z bytových družstev založených městem Chrudim v rámci dotačního programu bytové výstavby

11.

Z-2051

Spolupráce při realizaci projektu Revitalizace vojenského pohřebiště z 1. světové války, hřbitov U Václava, Chrudim

12.

Z-2038

Vypořádání pozemků v ulici Česká

13.

Z-2039

Prodej pozemků v Průmyslové zóně Chrudim – západ

14.

Z-2040

Schválení plánu společných zařízení navržených v rámci jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Chrudim

15.

Z-2053

Informace o činnosti Rady města Chrudim

16.

Z-2052

Všeobecná rozprava