13. zasedání Zastupitelstvo města Chrudim, konané dne 17. 6. 2024 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická 67, Chrudim

 

 

Bod

Tisk

Věc

1.

Z-2114

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2024 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok 2024

2.

Z-2113

Závěrečný účet města Chrudim za rok 2023

Účetní závěrka města Chrudim za rok 2023

3.

Z-2109

Vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města Chrudim za rok 2023 a Akční plán rozvoje města Chrudim na rok 2024

4.

Z-2110

Desatero problémů města Chrudim 2024

5.

Z-2107

Přidělení dotací pro vrcholový sport na rok 2024

6.

Z-2108

Aktualizace koncepce školství města Chrudimi na období 2018 - 2028

Vyhodnocení Akčního plánu na rok 2023

7.

Z-2111

Převod a směna pozemků v k. ú. Chrudim

8.

Z-2112

Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál

9.

Z-2116

Informace o činnosti Rady města Chrudim

10.

Z-2115

Všeobecná rozprava